Inloggen
Platform Integrale Vroeghulp

Platform Integrale Vroeghulp


 4/5 Sterren (3)

Partners Integrale Vroeghulp Twente in gesprek met vertegenwoordiging Twentse gemeenten ‘Samen 14’

  Hanne
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 157
  Door Hanne in de groep Platform Integrale Vroeghulp 1604 dagen geleden

  Categorieën: Praktijkvoorbeelden, Ketennetwerk


   0/5 Sterren (0)

  Op 31 oktober, een mooie najaarsmiddag, zitten de partners van Integrale Vroeghulp Twente bijeen. Het belangrijkste onderwerp van de middag: hoe gaat de expertise van Integrale Vroeghulp beschikbaar komen voor de kinderen en gezinnen die dat nodig hebben. Achtereenvolgens luistert men naar drie presentaties om daarna met elkaar in discussie te gaan.

  • Regionaal coördinator IVH Liesbeth Rogge presenteert de cijfers en feiten over het afgelopen jaar én de plannen voor 2014. Opvallend dat toch ouders in grote mate zelf de weg naar IVH vinden. De meeste aanvragen komen uit de gemeenten Almelo en Enschede. Opvallend ook dat in Hengelo relatief weinig ouders een beroep doen op IVH, terwijl het toch één van de grotere gemeenten is. Eén van de  speerpunten voor 2013 was: de nieuwe werkwijze implementeren. Dat betekent ouders aan tafel bij de kernteambespreking, en tevens een kleiner slagvaardiger team en dus minder professionals aan tafel. Dat blijkt nu al een grote meerwaarde te zijn, voor álle partijen. De andere speerpunten van 2013, die verder vervolg krijgen in 2014: aansluiten bij transitie Jeugd in alle gemeenten en aansluiten op invoering van Passend Onderwijs in Twente.
  • Rian Stamsnieder, beleidsmedewerker Welzijn, Onderwijs en Sport van gemeente Tubbergen sprak namens de ‘Samen 14’-gemeenten in Twente. Indrukwekkend om te horen hoe deze gemeenten vanuit de onderlinge verschillen tóch een gemeenschappelijk schets hebben kunnen maken van ‘de transitie Jeugd in Twente’. Ze presenteert ons het beeld van een zandloper. Eerdaags voeg ik haar presentatie én beeld toe aan dit bericht. Voor nu, wat al wel beschikbaar én interessant is voor de regio Twente: het concept Transitiearrangement van de 14 Twentse gemeenten.
  • Hanne Cools, landelijk coördinator Taskforce IVH. Een tijdelijke ingerichte taskforce die zich o.a. inzet om op landelijk niveau kennis en ervaring van IVH bij elkaar te brengen én te ondersteunen bij de positionering van de expertise van IVH binnen de transitie Jeugdzorg. Wat is de beste manier om de IVH kennis én ondersteuning zo vroeg mogelijk en zo dicht mogelijk bij kind & gezin beschikbaar te krijgen.

  De discussie leverde daarvoor veel bruikbare ideeën op! Relevante vragen die relevante antwoorden opleverde.
  - Wat is de werkelijke meerwaarde van IVH-expertise,
  - op welke manier zou een bovenlokaal expertiseteam door samenwerkende gemeenten gefinancierd kunnen worden?
  - waar en hoe maken we de aansluiting op Passnd ondewijs?

  De constatering dat een expertiseteam van IVH méér is dan een team van zgn. ‘vraagverduidelijkers’; het is feitelijk een specialistenteam is dat in het nieuwe stelsel mogelijk breder toegankelijk én flexibeler samengesteld zou kunnen worden. Daarop doorgaand moet zo’n bovenlokaal team ook bovenlokaal besproken worden. Dan zijn de 14 gemeenten en bijvoorbeeld ook PPT de gesprekspartners.
  Eén ding werd in ieder geval duidelijk: de ambitie van de 14 gemeenten over Jeugdbeleid konden welhaast één op één gematched worden met de voorziening IVH; eigen kracht, preventie en vroegsignalering, in de buurt van kind & gezin, de ondersteuning lokaal als kan en bovenlokaal als het moet.
  Dat biedt perspectief voor 2014!

   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers