Inloggen
 • Blogs
 • Hanne
 • Noord Oost Brabant: stuurgroepen IVH en ODT slaan handen ineen !

Noord Oost Brabant: stuurgroepen IVH en ODT slaan handen ineen !

  Hanne
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 180
  Door Hanne 1593 dagen geleden

  Categorieën: Praktijkvoorbeelden, Beleid, Diagnostiek, Eén gezin één plan, Ketennetwerk


   0/5 Sterren (0)

  November 2013: in de regio Noord Oost Brabant nam de stuurgroep van “Observatie Diagnostiek Team” (ODT) het initiatief om met de stuurgroep van Integrale Vroeghulp om tafel te gaan. Aan de orde was om te onderzoeken waar de krachten gebundeld konden worden met het oog op de aankomende transitie Jeugd.

  Een jaar geleden ging het Observatie Diagnostiek Team van Noord Oost Brabant van start. Onlangs maakten ze de balans op met feiten en cijfers in beeld. Kort gezegd is het een samenwerkingsverband van  zeven organisaties die met elkaar ‘verdiepende diagnostiek’ bieden aan kinderen met een breed scala aan ontwikkelingsproblemen. Een mooie voorziening waar ouders met hun kind op één plek terecht kunnen voor deze specifieke vragen. Nadrukkelijke wens van ODT was om zich een plek te geven in de doorlopende keten van bouwstenen VVI en op zoek te gaan naar de samenhang en samenwerking in de keten. Het ODT presenteert zichzelf als een 2e lijnsvoorziening.

  Vanuit de samenwerkende gemeenten gaf Tineke Nolet, manager CJG geeft antwoord, een toelichting op het functioneel ontwerp Transitie Jeugdzorg. Aan de hand van een stroomschema werd duidelijk hoe de gemeente de toegang tot zorg wil (laten) organiseren. Daardoor kwam direct aan de orde op welke momenten de expertise van IVH een plek zou kunnen krijgen. Van vroegsignalering tot passende hulp voor kind en gezin.

  Het netwerk Integrale Vroeghulp[ Noord Oost Brabant deelt de ambitie om niet alleen in de praktijk, maar ook bestuurlijk samen te werken. Die maandagmiddag werd een verkenning gedaan waarin overeenkomsten en verschil punten in beeld kwamen. Met als logische vervolgvraag hoe dit verder te brengen. Er was verbinding op doelgroep, de wens om integraal en sámen met ouders plan te bepalen, kansen om verbindingen sterker te maken richting ‘nuldelijn’ en de brede scholen. Er waren ook verschillen, bijvoorbeeld op leeftijd en samenwerkingspartners. Maar een gedeelde visie voerde de boventoon.

  Er werden stappen gezet die middag. De stuurgroepen slaan de handen ineen, de ambitie is om die mogelijke samenwerking verder uit te werken én te verbinden aan de transitie Jeugd in regio Noord Oost Brabant. Dan was er ook de wens om dat in samenspraak en liefs in opdracht van de samenwerkende gemeenten te doen. Ter plaatse werd afgesproken dat de eerste verkenning bij de regionale transitie coördinatoren diezelfde week nog gedaan kon worden door de vertegenwoordiger van het zorgkantoor. Met een eerste basisnotitie op twee A4 is het startsein voor de verbinding van IVH ODT en transitie Jeugdzorg gegeven.

  Informatiefolder voor ouders over het Ontwikkelings Diagnostisch Team in Noord Oost Brabant Informatie voor verwijzers over het Ontwikkelings Diagnostisch Team - Noord Oost Brabant

  Informatiefolder voor ouders over het Ontwikkelings Diagnostisch Team in Noord Oost Brabant Informatiefolder voor ouders over het Ontwikkelings Diagnostisch Team in Noord Oost Brabant

   

   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers