Inloggen

Veel animo bij workshop over AWBZ naar jeugdwet en vroegsignalering

  Susan Osterop
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 165
  Door Susan Osterop 1469 dagen geleden

  Categorie├źn: Beleid, Ketennetwerk


   0/5 Sterren (0)

  Veel animo bij workshop over AWBZ naar jeugdwet en vroegsignalering

  Op vrijdag 14 maart 2014 kwamen de transitiemanagers jeugd bijeen op een netwerkdag. Deze dag werden er veel workshops gegeven. De workshop namens de werkgroep jeugd met een beperking werd twee keer gegeven. Deze werkgroep heeft een brochure "Kinderen en jongeren met een beperking, van AWBZ naar jeugdwet" ontwikkeld.

  Het eerste deel van de workshop was een presentatie door Maartje van der Rijt (projectleider jeugd bij de VGN). Zij gaf een toelichting op de wetten. Uitgebreid kwam aan de orde welke beperkingen kinderen en jeugdigen kunnen hebben, welke vormen van zorg zij krijgen en dit alles in het licht van AWBZ naar jeugdwet, wat gaat er veranderen? En wat betekent dat voor gemeenten?

  De filmpjes over Esila (3 jaar, autisme en een ontwikkelingsachterstand, vroegbehandeling op een kinderdienstencentrum) en Jordy (18 jaar, lichte verstandelijke beperking (LVB), PDD-NOS en gedragsproblemen, orthopedagogisch behandelcentrum) werden getoond en toen kwam er een goed beeld bij deze kinderen en jongeren.

  De transitiemanagers zijn inmiddels volop bezig met het beleid maken voor deze kinderen en jongeren en het blijft moeilijk om te weten welke kinderen er onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz) gaan vallen. Deze wet is nog in ontwikkeling. Het was dan ook erg fijn dat Aaltje Hartholt-Hofstee (ministerie VWS, langdurende zorg) aanwezig was om vragen te beantwoorden.

  Het tweede deel van de workshop was een presentatie door Susan Osterop (landelijk coördinator taskforce IVH, VGN). Zij gaf een presentatie over toeleiding/vroegsignalering en als voorbeeld de werkwijze van Integrale Vroeghulp. Het kader van zeven bouwstenen is te gebruiken bij het opzetten van beleid voor vroegsignalering. Er kwamen vragen over de bestuurlijke afspraken die gemaakt zijn over de coördinatie van integrale vroeghulp. De transitiemanagers willen graag horen wat de ideeën/ervaringen zijn van de expertise van IVH in relatie tot de wijkteams en welke scenario’s er zijn om de IVH expertise te borgen in de jeugdzorgregio’s. Er werden voorbeelden en ervaringen gedeeld.

  De cliëntondersteuning voor kinderen en jeugdigen was ook een onderwerp waar veel vragen over kwamen. Er is uitgelegd dat er bestuurlijke afspraken zijn gemaakt tussen VWS, VNG en MEE Nederland en dat er onlangs een handreiking "Cliëntondersteuning in het gemeentelijk sociaal domein", maart 2014 is gemaakt door het transitiebureau WMO. Er is ook benoemd dat de budgetten cliëntondersteuning MEE-organisaties en de budgetten IVH over 2014 beschikbaar zijn. 

  Het was een inspirerende middag, maar er was weer tijd te kort. Er was deze keer op de netwerkdag juist ruimer de tijd genomen voor workshops, maar de vele vragen die er zijn bij de transitiemanagers laat zien dat een vervolg wenselijk is.

  Alle informatie en presentaties van de workshops zijn hier te downloaden.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers