Inloggen
Zorg en onderwijs

Zorg en onderwijs


 0/5 Sterren (0)

Passend onderwijs: ouders nog onvoldoende geïnformeerd

  Susan Osterop
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 33
  Door Susan Osterop in de groep Zorg en onderwijs 1408 dagen geleden

  Categorieën: Kind en gezin, Onderwijs en Zorg


   0/5 Sterren (0)

  Passend onderwijs: ouders nog onvoldoende geïnformeerd

  Ouders en leraren moeten beter geïnformeerd worden over de veranderingen die de invoering van passend onderwijs met zich meebrengt. Dit is een van de uitkomsten van een recent gehouden monitor naar de voortgang van de invoering van passend onderwijs.

  In een brief roepen het ministerie van OCW, sector- en vakorganisaties en ouderorganisaties, waaronder Ieder(in), scholen dan ook op: ga vóór 1 mei in gesprek met leraren en ouders. Ieder(in) doet ook direct een beroep op het eigen initiatief van ouders: benader de leerkracht van uw kind zelf om een afspraak te maken.

  Monitor Voorbereiding passend onderwijs
  De Monitor Voorbereiding passend onderwijs heeft begin maart plaatsgevonden. Aan het onderzoek hebben 40.000 ouders en 5.000 onderwijsgevenden meegewerkt. In een brief van 27 maart jongstleden, heeft staatssecretaris Dekker de Tweede Kamer inmiddels ook op de hoogte gesteld van de uitkomsten van de monitor.

  Resultaten
  Een van de resultaten van de monitor is dat ruim 8 op de 10 ouders meer behoefte heeft aan specifieke informatie over passend onderwijs. Ze willen hierover  in een persoonlijk gesprek met de leerkracht worden geïnformeerd. De onduidelijkheid is het grootst voor ouders van kinderen met een rugzakje. Uit de monitor blijkt dat ruim de helft van deze groep ouders nog niet met de school in gesprek is over hoe de ondersteuning aan hun kind er volgend schooljaar uitziet. En dit terwijl deze vorm van financiering per 1 augustus vervalt. Kortom, snelle actie is nu geboden.

  Vervolgmeting in mei
  Het ministerie van OCW zal, in samenwerking met de andere betrokken partijen, in mei een vervolgmeting houden onder ouders en leraren om na te gaan of de komende weken ook daadwerkelijk aanvullende informatie aan deze groepen wordt verstrekt.

  Bron: Ieder(in)

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers