Inloggen
Platform Integrale Vroeghulp

Platform Integrale Vroeghulp


 4/5 Sterren (3)

Het kind en het badwater ...

  Peter van den Broek
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 68
  Door Peter van den Broek in de groep Platform Integrale Vroeghulp 1385 dagen geleden

  Categorie├źn: Beleid, Ketennetwerk


   0/5 Sterren (0)

  Het kind en het badwater ...

  De gemeente zoekt?
  Burgers, organisaties en gemeenten staan voor grote veranderingen binnen het zorg- en sociaal domein. Verschuivingen in verantwoordelijkheden en krimpende budgetten stellen gemeenten voor de uitdaging nieuwe antwoorden te vinden op lokale vragen. Preventie, vroegsignalering/interventie en een integrale aanpak vormen sleutelwoorden bij de keuze voor een aanpak.

  Integrale Vroeghulp draait?
  De netwerken Integrale Vroeghulp (IVH) brengen deze al in de praktijk. Zij verbinden domeinen en organisaties zodat kinderen en hun ouders snel hun weg vinden, de regie hebben en zoveel mogelijk op eigen kracht verder kunnen. 

  Clichés en andere open deuren
  Je zou kunnen denken: dat is een ‘schot voor open doel’ voor de netwerken ofwel: ‘kat in het bakkie’. Maar zo makkelijk is het niet. Helaas niet, en tegelijkertijd maar goed ook. Het is jammer als opgebouwde expertise en samenwerkingsverbanden en de meerwaarde daarvan door gemeenten niet worden onderkend. Dat geeft alleen maar verliezers. Niet in de laatste plaats kind en ouders als dat betekent dat zij geen beroep meer kunnen doen op deze gebundelde expertise en inzet.
  Maar het is goed dat Integrale Vroeghulp niet als ‘oude wijn in nieuwe zakken’ wordt verkocht. De netwerken moeten duidelijk maken hoe zij een brug slaan tussen de lokale en bovenregionale inzet en expertisen. En hoe zij bij kunnen dragen aan de opgaven van gemeenten. Dit kan vragen om een andere inzet van de netwerken, het nog verder versterken van de relaties met lokale vindplaatsen en in kennisoverdracht. Daar wordt hard aan gewerkt. Omgekeerd vraagt dit van gemeenten een (h)erkenning van de toegevoegde waarde van integrale vroeghulp en het beschikbaar stellen van faciliteiten om deze te behouden. Daarmee kan worden voorkomen dat het ‘kind met het badwater wordt weggegooid’ om - in dit verband – een voor de hand liggend cliché te gebruiken.

  Steentje bijdragen
  Het samenbrengen van deze werelden en inzichten als adviseur vanuit de Taskforce IVH, is voor mij een belangrijke drijfveer. Het motiveert mij om ouders, gemeenten en netwerken Integrale Vroeghulp te ondersteunen bij het invullen van hun nieuwe rollen.
  Ik breng graag mijn kennis en ervaring in die ik in de afgelopen jaren heb verkregen in mijn werkzaamheden voor (organisaties) van cliënten, aanbieders en gemeenten.  Omgekeerd laat ik me graag uitdagen om samen met anderen op zoek te gaan naar passende antwoorden voor de toekomst. Ik hoop zo mijn steentje bij te dragen aan de veranderingen waar iedereen voor staat.

  Peter van den Broek
  Adviseur Taskforce IVH

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers