Inloggen
Integrale Vroeghulp Twente

Integrale Vroeghulp Twente


 0/5 Sterren (0)

 • Blogs
 • Is Marije op de basisschool op haar plek?

Is Marije op de basisschool op haar plek?

  Liesbeth Rogge
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 64
  Door Liesbeth Rogge 1410 dagen geleden

  Categorieën: Praktijkvoorbeelden, Kind en gezin, Diagnostiek, Onderwijs en Zorg, Ketennetwerk


   0/5 Sterren (0)

  Is Marije op de basisschool op haar plek?

  Marije zit nu een half jaar in groep 1 van de basisschool in de wijk. Ze heeft een oudere zus Louise, die destijds ook bij Integrale Vroeghulp besproken is en bij wie een ontwikkelingsachterstand geconstateerd is. Louise gaat nu naar het SBO. Vader denkt dat er bij Marije wellicht ook sprake is van een ontwikkelingsachterstand. Marije heeft heel kort op de peuterspeelzaal gezeten. Moeder heeft een beperking. De ouders gaan scheiden waardoor er veel spanningen in huis zijn. Moeder is overbelast en kan de opvoeding van haar  kinderen niet aan. Vanwege de zorgen en problemen is Marije gezien door de schoolarts en vervolgens hebben de ouders haar in overleg met de leerkracht aangemeld bij Integrale Vroeghulp. De vragen die gesteld zijn aan Integrale Vroeghulp zijn: is Marije wel op haar plek op school? Wat heeft Marije nodig? Hoe kunnen de ouders omgaan met het gedrag van de kinderen?

  Er is een gezinscoach betrokken bij het gezin. De ouders hebben financiële problemen en er zijn spanningen. De leerkracht constateert opvallende zaken in het gedrag van Marije. Ze gaat haar eigen gang, loopt soms zomaar de klas uit. Ze stopt veel dingen in haar mond. Ze heeft nauwelijks contact met andere kinderen, kan moeilijk stilzitten en maakt haar werkjes niet af. Ze beheerst nog niet bepaalde vaardigeden die leeftijdgenootjes wel hebben, bijvoorbeeld tellen en het benoemen van kleuren.  De ouders geven aan dat Marije een heel gevoelig meisje is, maar ook snel driftig kan worden als iets niet lukt.

  Nadat de trajectbegeleider van Integrale Vroeghulp Marije heeft geobserveerd en de zorgen met de ouders heeft doorgesproken, heeft ze alle informatie van betrokken hulpverleners en van de school verzameld. Ook heeft ze thuis en op school korte video opnames van Marije gemaakt. Voor de bespreking in het kernteam van integrale Vroeghulp wordt naast de ouders ook de leerkracht van school uitgenodigd.

  Uit het ontwikkelingsonderzoek is gebleken dat Marije een gemiddeld intelligentieniveau heeft. Er zijn wel enkele opvallendheden op het gebied van het gedrag, m.n. in de prikkelverwerking en in de contact name. Daarnaast zijn er in de afgelopen periode veel spanningen in het gezin geweest, die van invloed zijn op het gedrag van Marije. De professionals van Integrale Vroeghulp denken wel dat zij zich op de reguliere school voldoende zal kunnen ontwikkelen. Ook de leerkracht en de IB-er hebben daar vertrouwen in. De ontwikkeling van Marije wordt door school goed gevolgd middels het leerlingvolgsysteem en in overleg met het Zorg Advies Team. In samenspraak met vader wordt op termijn besloten of Marije nog een jaar in groep 1 blijft of niet. 

  De vader van Marije geeft aan opgelucht te zijn dat ze een kans krijgt zich verder te ontwikkelen op de reguliere school en dat ze toch geen dusdanige ontwikkelingsachterstand heeft als waar hij bang voor was, “Er is nu door meerdere deskundigen meegekeken en wij kunnen nu samen met school verder de weg in slaan die goed is voor Marije’.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers