Inloggen
Platform Integrale Vroeghulp

Platform Integrale Vroeghulp


 4/5 Sterren (3)

VTO-Vroeghulp Amsterdam levert bijdrage aan boekpresentatie "het capaciteitenprofiel"

  Evalien Blanken
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 413
  Door Evalien Blanken in de groep Platform Integrale Vroeghulp 1335 dagen geleden Reacties (2)

  Categorie├źn: Praktijkvoorbeelden, Beleid, Diagnostiek


   0/5 Sterren (0)

  VTO-Vroeghulp Amsterdam levert bijdrage aan boekpresentatie "het capaciteitenprofiel"

  ‘Eerst een stapje terug doen om vervolgens een veel efficiëntere stap vooruit te zetten’

  Op 23 mei was ik uitgenodigd als spreker voor de feestelijke boekpresentatie van het studieboek Het Capaciteitenprofiel (CAP) , Toekomstverwachtingen van kinderen met beperkingen inschatten en communiceren en e-learning module van Anke Meester, de auteur van het boek. Ze vroeg mij mijn ervaringen te delen uit de praktijk bij VTO-Vroeghulp van het werken met het CAP en de toepassing ervan. Vanzelfsprekend wilde ik dat graag!

  Vanuit VTO-Vroeghulp bieden wij ondersteuning en begeleiding aan ouders van jonge kinderen met complexe ontwikkelingsproblemen op meerdere gebieden.
  Bij alle aangemelde  kinderen is er sprake van een achterstand in de ontwikkeling. Soms is duidelijk wat de oorzaak is. Dit kan bijvoorbeeld een genetische afwijking zijn een syndroom een spierziekten of epilepsie.

  Wat voor vragen krijgen wij zoal van ouders die zich zorgen maken over hun kind?

  • Hoe ziet de toekomst van mijn kind eruit?
  • Wat is er mogelijk op het gebied van thuiszorg?
  • Hoe vind ik passende dagbesteding voor mijn kind?
  • Hoe kan mijn kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen?

  Een mooi voorbeeld uit de praktijk is Daan. Daan is 18 maanden jong en heeft het 18Qdeletiesyndroom, een zeldzame afwijking die op verschillende manieren tot uiting kan komen. Al op zeer jonge leeftijd maakten zijn ouders zich zorgen  omdat ze merkten dat Daan zich anders ontwikkelde dan zijn oudere broer. Daans ouders hebben uiteindelijk zelf een afspraak gemaakt met de kinderarts die hen doorverwees naar de klinisch geneticus. Daar werd de diagnose gesteld. Daan kreeg fysiotherapie en hij staat nu onder controle van een audiologisch centrum vanwege een gehoorafwijking en hij heeft sinds kort buisjes. Verder is zijn gezichtsvermogen beperkt, waarvoor hij binnenkort een bril krijgt.
  Daans ouders zitten midden in het verwerkingsproces en vragen zich af: wat nu? Hoe moet het op het kinderdagverblijf en straks met school? Zijn ouders hebben aangegeven behoefte te hebben aan iemand die hen ondersteunt en met hen meekijkt en meedenkt. Ze kwamen hiervoor bij VTO-Vroeghulp.

  Een ander voorbeeld is Sanne. Sanne was drie maanden jong, toen duidelijk werd dat ze Tubereuze Scleroze heeft. Bij haar uit zich dit o.a. in epilepsie en een cognitieve achterstand. Op moment van aanmelding was de achterstand ongeveer 9 maanden. De prognose is onduidelijk. Sanne krijgt nu fysiotherapie maar de fysiotherapeut heeft gezegd dat het goed zou zijn als ze ook op andere gebieden gestimuleerd zou worden. Sannes ouders hebben hier allerlei vragen over. Zij hebben geen flauw idee wat er allemaal mogelijk is en wat het beste is voor Sanne. Ook als het gaat om dagbesteding hebben zij geen idee van de mogelijkheden die er zijn. Op dit moment passen de opa’s en oma’s op.
  De ouders worden nu vanuit  VTO-Vroeghulp ondersteund door een maatschappelijk werker en op de achtergrond denkt een team van deskundigen mee. In het team zitten:

  • een gz-psycholoog
  • een jeugdarts
  • een maatschappelijk deskundige (iemand met veel kennis over de sociale kaart en regelgeving)
  • een revalidatiearts

  Na aanmelding bij VTO-Vroeghulp wordt het kind in het bijzijn van de ouders  in het team besproken en geeft het team adviezen waar ouders samen met de maatschappelijk werker verder mee kunnen. 

  Anke Meester, auteur van het boek  is als revalidatiearts betrokken bij VTO-Vroeghulp. De verhalen van de ouders over de kinderen die bij ons worden aangemeld  zijn stuk voor stuk heftig. Medische voorgeschiedenissen, veel onderzoeken,  regelmatige opnames, veel afspraken bij diverse specialisten of paramedici zijn aan de orde van de dag. Ouders vinden het heel fijn dat er iemand is die met ze meedenkt en aan wie ze adviezen kunnen vragen.
  Vanuit goede bedoelingen hebben veel hulpverleners de neiging om snel in oplossingen te denken en die ook aan te dragen. Bijvoorbeeld: Praat een kind niet? Stuur het dan naar een logopedist. Loopt het kind niet? Stuur het dan naar  een fysiotherapeut. Daarbij wordt soms een stapje overgeslagen, namelijk: terug gaan naar de basis en analyseren wat er nou precies aan de hand is.
  Bij VTO-Vroeghulp vinden wij het belangrijk om uit te zoeken wat de kernproblematiek is door in gesprek te gaan met ouders, maar ook door reeds beschikbare informatie te analyseren.
  Het Capaciteitenprofiel is daarbij een extra hulpmiddel gebleken en het helpt ons te voorkomen dat ook wij meteen een oplossing bieden. Met het CAP hebben wij geleerd eerst een stapje terug doen om vervolgens een veel efficiëntere stap vooruit te kunnen zetten. De methode geeft ons een helder en realistisch beeld  van de mogelijkheden van een kind voor nu en in de toekomst. 

  Einstein zei ooit: ‘Als je het niet eenvoudig kunt uitleggen, dan begrijp je het niet goed genoeg.’

  Eenvoudige boodschappen worden sneller door het brein opgenomen en blijven daar langer zitten.Het Capaciteitenprofiel is in mijn ogen een mooi voorbeeld van een andere manier van kijken. De problematiek wordt er natuurlijk niet eenvoudiger door, maar de manier waarop je naar de problematiek kijkt wel.
  De kernvraag bij CAP is: zijn functiestoornissen al dan niet aanwezig? En zijn deze al dan niet aanwezig in combinatie met belemmerende  omgevingsfactoren die de ontwikkeling van kinderen ook kunnen beïnvloeden?
  Door complexe ontwikkelingsproblematiek bij jonge kinderen te analyseren en terug te brengen naar dat wat het is, is het makkelijker om aan te sluiten bij ouders en om passende adviezen te geven die ook praktisch haalbaar zijn.
  Bij VTO-Vroeghulp zijn we positief over het gebruik van het CAP. De voordelen op een rijtje:

  • het geeft kort en krachtig de kernproblematiek weer;
  • het helpt om gestructureerd te kijken op welke gebieden vragen liggen en waar eventueel nog diagnostiek nodig is. Je krijgt duidelijkheid over wat er nog mist;
  • het helpt om naar ouders te kunnen verwoorden op welk gebied een kindje extra zorg nodig heeft, welke hulp moet worden aangevraagd en wat de beste insteek kan zijn voor behandeling;
  • verwachtingen van ouders ten aanzien van de ontwikkeling van het kind worden reëler. En ook al is dit voor sommige ouders heel erg moeilijk, in de ondersteuning die wij bieden kunnen we hier weer rekening mee houden.

  Kortom voor VTO-Vroeghulp heeft het capaciteitenprofiel een grote toegevoegde waarde. Ik ben er dan ook van overtuigd  dat het goed zou zijn dat  goed meer professionals het Capaciteitenprofiel in hun werk gaan gebruiken. Ik weet zeker dat het boek van Anke hier een bijdrage aan gaat leveren!

  Evalien Blanken, coördinator VTO-Vroeghulp Amsterdam-Diemen

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Cintha Bax
    Cintha Bax 1335 dagen geleden

    Door complexe ontwikkelingsproblematiek bij jonge kinderen te analyseren en terug te brengen naar dat wat het is, is het makkelijker om aan te sluiten bij ouders en om passende adviezen te geven die ook praktisch haalbaar zijn.
    Dat is heel goed!

    • Susan Osterop
     Susan Osterop 1335 dagen geleden

     Wat een mooi praktijkvoorbeeld over de samenwerking kinderrevalidatie en Integrale Vroeghulp!!!

    Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers