Inloggen
Casemanagers IVH

Casemanagers IVH


 0/5 Sterren (0)

Op bezoek bij trajectbegeleiders in Flevoland

  Susan Osterop
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 85
  Door Susan Osterop in de groep Casemanagers IVH 1326 dagen geleden

  Categorie├źn: Casemanagement


   0/5 Sterren (0)

  Op bezoek bij trajectbegeleiders in Flevoland

  Op 22 mei 2014 ging ik in gesprek met de trajectbegeleiders in de regio Flevoland. Ik wilde horen wat hun werkzaamheden zijn, waar zij kansen zien binnen de transitie jeugd en weten waar zij hun informatie vandaan halen.
  De zes trajectbegeleiders die aanwezig waren, werken van uit MEE Ijssseloevers en vanuit de jeugdgezondheidszorg Icare en Zorggroep oude/nieuwe land. Hun achtergrond is jeugdverpleegkundig, maatschappelijk werker of pedagogisch hulpverlener. Ze hebben allemaal een opleiding of cursus casemanagement gedaan. 

  Wat doen trajectbegeleiders?
  Maar welke werkzaamheden doen de trajectbegeleiders eigenlijk allemaal? Met elkaar komen we tot een behoorlijke lijst:

  • Intake gesprekken, helder maken van de hulpvraag van ouders
  • Observaties in de thuissituatie of peuterspeelzaal/school
  • Dossier maken en verslagen maken van kernteambesprekingen
  • Opvragen van informatie, gegevens verzamelen van derden
  • Gesprekken met ouders, meelopen met ouders tot dat er geen hulpvragen meer zijn
  • Meedenken, wegwijzer/regelaar voor ouders
  • Aanwezig zijn bij en bijdragen aan  kernteambespreking
  • Ondersteunen bij uitvoeren adviezen kernteam
  • Contact met andere betrokkenen met bijv. peuterspeelzaal, arts, logopedie
  • Overleg met collega’s
  • Contactpersoon en klankbord voor ouders bij vragen
  • Evaluaties in kernteam
  • Trajectbegeleiding
  • Tussenpersoon ouders en hulpverleners
  • Inzetten van een vervolg, bijv. aanvragen indicatie, aanmelding bij derden enz.
  • Op de hoogte houden van en terugkoppelen naar huisarts / verwijzer
  • Inschakelen van adequate hulp

  Ouders aan het roer

  De trajectbegeleiders praten met veel enthousiasme over hun vak. Maar wat maakt het vak trajectbegeleiding voor hun zo specifiek? Begrippen als samen naast ouders, ouders hebben regie, meelopen en adviseren, koppelen van diverse partijen/disciplines, integraal werken, vroegsignalering en werken met jonge kinderen staan centraal. Kortom: de positie van ouders staat voorop en ouders zijn en blijven aan het roer. Een mooi standpunt dat aansluit bij de transitie jeugd naar het gemeentelijk beleid.

  Lees het verhaal over Mille:
  Eén vast aanspreekpunt voor kind en ouders. Hier vertellen moeder en een casemanager hun verhaal.

  Wat vinden trajectbegeleiders dat gemeenten moeten weten
  Ik heb bij de trajectbegeleiders geïnventariseerd wat zij vinden dat gemeenten moeten weten over trajectbegeleiders Integrale Vroeghulp.

  • Gemeenten zouden het belang van Integrale Vroeghulp moeten inzien, vroeg signaleren, vroege diagnostiek en vroege interventies kan de  ontwikkelingskansen voor jonge kinderen met ontwikkelingsachterstanden vergroten.
  • De  kernteams IVH leveren een multidisciplinaire samenwerking, vanuit verschillende disciplines wordt er naar de hulpvraag van het gezin gekeken. De meerwaarde zit in het elkaar aanvullen en gezamenlijk een advies uitbrengen naar het gezin.
  • De overtuiging dat  vroege interventie (meer) problemen kan voorkomen. Dit is al aangetoond met een maatschappelijke business case.  
  • De trajectbegeleiders staan naast het gezin en kunnen een rol spelen bij 1 gezin 1 plan en 1 regisseur.
  • Gemeenten kunnen we nog meer laten zien wat casemanagers IVH doen. Dit kunnen we het beste doen door gewoon te komen kijken en meelopen met onze werkzaamheden.

  Om Integrale Vroeghulp goed te borgen binnen het gemeentelijk beleid, moet de kennis worden geborgd, het belang en meerwaarde van trajectbegeleiding duidelijk zijn en moet de multidisciplinaire werkwijze worden geborgd.

  Trajectbegeleiders IVH aan het woord
  Ik werd vrolijk om te zien en te horen wat de trajectbegeleiders vertelden over de meerwaarde van hun vak:

  • Trajectbegeleider: Een multidisciplinaire aanpak heeft meerwaarde!
  • Vroegsignaleren en snel inzetten, dat is onze expertise!
  • Werken met verschillende disciplines en partijen maakt IVH zo bijzonder!
  • Meerwaarde van IVH: vroegsignalering. Dit voorkomt (meer) problemen en bespaart (duurdere) zorg en kosten.
  • Tijd & aandacht voor kind en gezin 

  Deze quotes waren voor mij al voldoende om de reis naar Flevoland als een succesvol bezoek te ervaren en graag ga ik met hun kennis verder op stap. Hoe kunnen we casemanagement/trajectbegeleiding IVH borgen in het gemeentelijk jeugdbeleid? En deze vraag wil ik graag via deze BLOG stellen aan alle andere Integrale Vroeghulp netwerken en alle casemanagers/trajectbegeleiders en gemeenten. Hoe borgen we casemanagement IVH?

  Susan Osterop

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers