Inloggen

Eerste voortgangsrapportage Transitieautoriteit Jeugd

  Annette Abels
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 26
  Door Annette Abels 1313 dagen geleden

  Categorie├źn: Beleid


   0/5 Sterren (0)

  De eerste rapportage van de Transitie Autoriteit Jeugd (hierna: TAJ) is onlangs verschenen. De TAJ is in april 2014 ingesteld en heeft tot taak om te zorgen dat organisaties en gemeenten voldoende gelegenheid krijgen om tot inkoopafspraken te komen die de continuïteit van de hulp verzekeren en voorkomen dat functies van hulp die niet gemist kunnen worden verdwijnen bij de overdracht van deze functies naar het gemeentelijk niveau.
  Onder het begrip hulp wordt verstaan de jeugdhulp, uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en de advisering en verwerking van meldingen inzake huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze rapportage informeert de TAJ over haar instelling, achtergrond en de voortgang van haar taak. Periodiek zal de TAJ de beide staatssecretarissen een voortgangsrapportage aanbieden.

  Download hier de eerste rapportage.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers