Inloggen

Transformeren doe je samen met IVH

  Peter van den Broek
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 219
  Door Peter van den Broek 1356 dagen geleden

  Categorieën: Beleid, Kind en gezin, Vroegsignalering, Diagnostiek, Eén gezin één plan, Casemanagement, Gezinsondersteuning, Onderwijs en Zorg, Ketennetwerk


   0/5 Sterren (0)

  Transformeren doe je samen met IVH

  De Taskforce Integrale Vroeghulp heeft 16 juni jl. bijgedragen aan het congres ‘Transformeren doe je samen’. Er is deelgenomen aan een rondetafelgesprek over het bundelen van de krachten voor jeugdigen met een verstandelijke en lichtverstandelijke beperking in het transformatieproces. En er is een workshop gegeven met IVH als voorbeeld van samenwerking tussen verschillende disciplines en domeinen om een zo integraal mogelijk hulpaanbod te kunnen bieden.

  De indruk is dat IVH bij de congresdeelnemers op de kaart staat. De IVH-aanpak kan een verbindende rol spelen in de transformatie van maatschappelijke ondersteuning, passend onderwijs en jeugdhulp.

  ‘Transformeren doe je samen’
  Met deze titel organiseerde het Nederlands Jeugdinstituut en Jeugdpoortorganisaties samen met zorgaanbieders, professionals, gemeenten en cliënten een congres in Ede. Al deze partijen gingen met elkaar in debat. Oproep aan de deelnemers was om de handen ineen te slaan om ervoor te zorgen dat de transitie tot een resultaat leidt waar cliënten (jeugdigen en opvoeders) echt beter van worden. Een stelsel zonder schotten, waar optimale zorg en preventie de uitgangspunten zijn en integraal werken een vanzelfsprekendheid is. Waar professionals en bestuurders van instellingen op grond van kennis én vertrouwen samenwerken met lokale bestuurders, cliënten en burgers. Kortom: een stelsel dat verbindt, zich stelselmatig verbetert en niet versnippert of polariseert.

  Het was duidelijk een congres waar  Integrale Vroeghulp niet mocht ontbreken.

  Ronde tafel signalering LVB: vroege onderkenning zeer belangrijk
  Rondom verschillende thema’s werden debatten georganiseerd in de vorm van ‘ronde tafels’. Een van de tafels ging in op de vraag ‘Hoe bundelen we de krachten voor jeugdigen met een verstandelijke en licht verstandelijke beperking in het transformatieproces? Maatschappelijke participatie vraagt om zowel algemene ondersteuning als specifieke zorg. Hoe kunnen we dit goed met elkaar afstemmen? De ronde tafel discussie spitste zich onder meer toe op hoe we dit proces rondom signaleren en onderkennen kunnen vormgeven,

  Aan de ronde tafel  zaten ervaringsdeskundige vertegenwoordigers vanuit LFB en vertegenwoordigers vanuit Iederin, de gemeente Almelo, de gemeente Utrecht, Pluryn, Vitree, Amarant en ondergetekende namens de Taskforce Integrale Vroeghulp.

  Uit de inbreng van ervaringsdeskundigen werd duidelijk hoe belangrijk een vroege onderkenning is. Net als het versterken van de eigen kracht en eigen regie van ouders, en het leggen van verbindingen in hun omgeving. Bij andere deelnemers aan de discussie was IVH goed in beeld en werd de meerwaarde onderstreept, vooral als het gaat om vroege signalering, bundeling van expertise en samenwerking met en voor de cliënt.

  Workshop ‘Over schotten springen’
  Gerrit Jan Schep, voorzitter van de Taksforce Integrale Vroeghulp, hield in een workshop een warm pleidooi om tot ontschotte jeugdhulp te komen. Met cliëntverhalen en uitleg over inhoud en netwerk (‘geen organisatie’) ging hij in op de integrale aanpak van IVH, die inmiddels zijn effectiviteit heeft bewezen. Niet om daarmee  achterover te leunen, maar vanuit de ambitie om de samenwerking verder te verbeteren waardoor:

  • De relatie met de professionals van de vindplaatsen intensiever wordt, waardoor zij beter in staat zijn om te signaleren, zelf oplossingen te zoeken en zo nodig door te verwijzen;
  • Het bereik onder de potentiële groep kinderen toeneemt. Met als uitgangspunt: het juiste kind, op de juiste plaats. Gewoon waar kan en expertise waar nodig;
  • De leeftijd waarop IVH-kinderen in beeld komen omlaag gaat. Vanuit het principe:  hoe vroeger, hoe beter.

   Zie ook de IVH-presentatie Over schotten springen!Over schotten springen! .

  In een geanimeerde discussie verkenden de deelnemers gezamenlijk hoe de IVH-aanpak benut kan worden in de transitie. Hiervoor werden zeker aanknopingspunten gezien, waarbij ook duidelijk werd dat het geen ‘oude wijn in nieuwe zakken’ kan zijn. We zullen moeten zoeken naar organisatie-overstijgende vormen van samenwerking.

  Kijk hier verder voor alle verslagen en informatie over het congres 'Transformeren doe je samen'. 

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers