Inloggen
Platform Integrale Vroeghulp

Platform Integrale Vroeghulp


 4/5 Sterren (3)

Hoe kan met de invoering van de ouder- en kindteams de samenwerking tussen deze teams en de huisartsen geoptimaliseerd kan worden?

  Susan Osterop
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 139
  Door Susan Osterop in de groep Platform Integrale Vroeghulp 1294 dagen geleden Reacties (1)

  Categorie├źn: Beleid, Vroegsignalering, Ketennetwerk


   0/5 Sterren (0)

  Hoe kan met de invoering van de ouder- en kindteams de samenwerking tussen deze teams en de huisartsen geoptimaliseerd kan worden?

  Begin 2014 heeft het programmateam Om het kind opdracht gegeven om met de huisartsen tot samenwerkingsafspraken te komen. De vraag is hoe met de invoering van de ouder- en kindteams de samenwerking tussen deze teams en de huisartsen geoptimaliseerd kan worden.

  Vanaf februari 2014 is er een projectgroep actief met Ellie Miedema en een vertegenwoordiging van huisartsen, waaronder de voorzitter van de Amsterdamse Huisartsenvereniging, ondersteund door de 1stelijnamsterdam. De werkgroep heeft voorstellen gedaan voor samenwerking en er is een eerste gedachte voor de inrichting van het proces. Uitgangspunten van de projectgroep zijn:

  Korte lijnen
  In de samenwerking met de huisartsen zijn korte lijnen met de ouder- en kindteams belangrijk. De voorkeur gaat uit naar een herkenbare ouder- en kindadviseur als aanspreekpunt die gekoppeld is aan de praktijk, monitort en zorgt dat het kind daadwerkelijk op de juiste plek komt. Bij GGZ-problematiek is er een voorkeur voor directe samenwerking met de jeugdpsycholoog, maar vanwege de beperkte beschikbaarheid van de psycholoog in het ouder- en kindteam is een ouder- en kindadviseur een optie. Dat zou een ouder- en kindadviseur moeten zijn die is opgeleid om zoveel mogelijk zelf te behandelen, dan wel in staat is de juiste diagnose te stellen en, in overleg met de huisarts, door te verwijzen.

  Laagdrempelige zorgverlener onder regie van de huisarts
  Wanneer een patiënt zich via de huisarts aanmeldt, blijft deze de regie houden over de patiënt. Samenwerking met de ouder- en kindadviseur of jeugdpsycholoog bestaat uit overdragen en bespreken om tot de meest passende interventie te komen.

  Terugkoppeling
  Om goed invulling te geven aan de samenwerking is terugkoppeling een belangrijk punt. De huisarts wordt bij voorkeur digitaal geïnformeerd over zijn patiënten. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om berichten aan RIS te koppelen en via Edifact of Zorgdomein in te lezen binnen het huisartseninformatiesysteem. Zolang dat nog niet gerealiseerd is, zal de communicatie per telefoon en/of briefjes verlopen.

  Gegevensuitwisseling en privacyprotocol
  Afspraken over gegevensuitwisseling tussen huisarts/zorgaanbieder en teams bij de toekenning van individuele voorzieningen moeten binnen het privacyprotocol passen. Vastgesteld moet worden wie er toegang heeft tot welke gegevens. Niet iedere ouder- en kindadviseur heeft een ‘behandelrelatie’ met ouder/jeugdige, en dus ‘recht’ op alle informatie.

  Met bovenstaande uitgangspunten wordt er met een aantal huisartsen en huisartsenpraktijken gedurende een half jaar (september – maart) ervaring opgedaan in twee proeftuingebieden: de Pijp/Rivierenbuurt en Slotermeer. De komende tijd zullen er met de ouder- en kindteams en de desbetreffende huisartsen concrete afspraken worden gemaakt.

  Bron: nieuwsbrief Om het kind

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Wouter Hekkenberg
    Wouter Hekkenberg 1293 dagen geleden

    Anno 2014 lijkt het overbruggen van privacyvraagstukken slechts een technische handeling die binnen reeds bestaande platforms met een eenvoudige rechtentoekenning door de hoofdgebruiker is ondervangen. Vertrouwen van de klant is mijns inziens de basis van een werkbare situatie. Wat dat aangaat zou ik in alle gevallen vroegtijdig de klanten of belangenorganisaties uit de directe omgeving betrekken bij het maken van afspraken.

   Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers