Inloggen
Coördinatoren IVH

Coördinatoren IVH


 0/5 Sterren (0)

Coördinatoren IVH bij elkaar op 29 jan. 2015!

  Susan Osterop
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 31
  Door Susan Osterop in de groep Coördinatoren IVH 1076 dagen geleden

  Categorieën: Beleid


   0/5 Sterren (0)

   
  Vandaag zitten we met een groep van 15 personen die allemaal door weer en wind gearriveerd zijn. We beginnen met een inventarisatie wat iedereen vandaag aan de orde wil hebben voor onderwerpen. 
   
  Nieuwe mensen
  We introduceren even de nieuwe mensen. Een nieuwe “Theo”, maar voor ons allemaal een hele bekende: Liesbeth Rogge. Zij heeft voor 16 uur een functie gekregen bij MEE Nederland en neemt taken en onderwerpen op het gebied van o.a. jeugd op zich. Welkom terug Liesbeth!!!!
  We heten ook welkom een nieuwe coördinator bij Gelderse Poort: Jacqueline van der Poll. Alle coördinatoren (ook de niet-aanwezigen) worden opgeroepen personele wijzigingen aan Susan/Peter/Liesbeth door te geven.
   
  Landelijke update
  We beginnen even met een landelijke update. Hiervoor is een presentatie gemaakt. 
  Er zijn twee nieuwe handreikingen. Eén voor gemeenten en één voor de JGZ-professionals. We toetsen even of deze handreikingen ook wat opleveren in de praktijk. Veel hebben de handreikingen doorgestuurd naar hun stuurgroep, daarmee bereiken we nog geen gemeenten. Het advies is om vanuit de stuurgroepen van de regionale netwerken IVH de handreikingen te benutten om het gesprek met de gemeenten verder aan te gaan. Ook vanuit het landelijk team zullen we kijken of we daar nog een slag aan kunnen geven. 
   
  Monitor IVH
  We willen vanuit de taskforce IVH, en in samenwerking met de VNG, de borging van IVH in het gemeentelijk beleid blijven monitoren. Om dit goed te kunnen doen hebben we graag een rechtstreeks contactpersoon in de IVH regio die deze monitor kan invullen. Soms is dit de coördinator, soms een manager of voorzitter stuurgroep. We horen graag van jullie wie dit zal zijn? Ook als IVH volledig naar gemeenten is gegaan, vernemen we graag wie daar aanspreekpunt is.
   
  Jaarcijfers
  Het is de bedoeling over 2014 de jaarcijfers IVH nog te verzamelen. Juist met het oog op de transitie lijkt het des te belangrijker actuele cijfers bij de overgang 2014/2015 te hebben. Over de exacte wijze en het mometn van uitvraag is nog afstemming met MEE Nederland. Zodra het resultaat bekend is, horen jullie dat ook.
   
  Website update houden 
  Op de website IVH staan de contactgegevens van IVH in de regio. We willen er voor zorgen dat deze up to date blijft. Dit voor zowel ouders als professionals die hier gebruik van maken. Achter dit systeem hangt een postcode indeling, maar dit kan aangepast worden en ook per gemeente bijgesteld worden.
  We willen graag van de coördinatoren horen als er wijzigingen zijn in je regio, hetzij van contactpersoon, hetzij van postcode indeling. Ook als de eerste entree niet meer bij IVH ligt, maar bij gemeenten, horen we dat graag (met contactgegevens).  Jullie kunnen de wijzigingen doorgeven aan Susan Osterop: sosterop@vgn.nl 
   
  Gebruik community IVH
  Er is onlangs nog een factsheet gemaakt voor het inrichten en opzetten van een regio groep op de community IVH. Er liggen nog veel meer mogelijkheden om de community te gebruiken, als dat er nu gedaan wordt (delen van observatiefilmpjes voor bespreking in expertteam; ontwikkeling 1-gezin-1-plan-dossier)
  Vanuit Utrecht is er de behoefte om meer ervaringen te delen en meer over de mogelijkheden te weten. Er wordt gepeild binnen de aanwezigen, maar we gaan de community IVH op een volgende coördinatoren overleg als thema in een workshop behandelen. 
   
  Onderzoek kinderartsen AMC Parkstad
  In 2014 is er door kinderartsen vanuit Limburg een onderzoek gedaan naar IVH en de rol van de kinderartsen. Dit onderzoek is nu afgerond en de onderzoekers willen een artikel hierover publiceren. In dit artikel is een stroomdiagram opgenomen hoe een kind met ontwikkelingsachterstanden terecht komt bij de kinderarts. 
  We willen graag vanuit de landelijke taskforce een reactie geven op dit artikel, maar dit stemmen we nu even af met de coördinatoren. De conclusies: 
  • De onderzoekers schetsen een beeld en trekken conclusies die niet aansluiten bij de wijze waarop de IVH-netwerken functioneren en de regionale context waarbinnen zij functioneren. Deze kunnen niet onderschreven worden door ons.
  • De kinderarts (en/of kinderrevalidatiearts) is zeer gewenst in het kernteam / MDO team voor zover daar al niet in vertegenwoordigd; Deze betrokkenheid is juist zo vroeg mogelijk en niet zoals het stroomdiagram voorstelt pas na het kernteam/MDO. Hierdoor kunnen we ons zeker niet vinden in het stroomdiagram.
  • Het onderzoek is al verouderd
  • De IVH coördinatoren hebben bij het invullen van de vragenlijsten, helemaal geen rekening gehouden dat dit zou leiden tot een publicatie en staan hier ook niet achter
  • Gemeentelijke ontwikkelingen achterhalen de situatie zoals die nu is. Juist veel netwerken zijn bij gemeenten aan het pleiten voor samenwerking met de kinderartsen en hiermee met de zorgverzekeraars. Oftewel ze zien absolute meerwaarde om kinderartsen beter te positioneren binnen IVH. 
   
  Kosten – baten IVH 
  Peter licht het rekenvoorbeeld toe dat gebruikt kan worden om de kosten – baten IVH in beeld te brengen. Er zijn al enkele coördinatoren die hiermee aan de slag zijn. De sheet met alle uitleg is geplaatst in de coördinatoren groep, zodat iedereen hiermee aan de slag kan. Bij vragen kun je terecht bij Peter van den Broek: p.v.d.broek@meenederland.nl
   
  Er is duidelijk een wens van de coördinatoren om over dit rekenvoorbeeld verder te praten en ervaringen te delen. We gaan dit agenderen als workshop voor de volgende bijeenkomst, wel met het idee dat we dan ervaringen kunnen gaan delen en iedereen er al aan gesnuffeld heeft. 
  Daarbij zal ook de vraag terugkomen of verdere regionale uitwerking en aanvulliing plaats kan vinden. Landelijk zijn hier (vrijwel) geen middelen voor beschikbaar. Een optie is dat als meer regio's een behoefte hebben, regionaal middelen worden gebundeld om die extra inzet mogelijk te maken. Daarvoor is allereerst van belang dat jullie nagaan of jullie die verdere uitwerking wensen en of daar regionaal middelen voor zijn. 
   
  Ervaringen delen
  We zijn natuurlijk ook bij elkaar om ervaringen te delen en vandaag staan de volgende onderwerpen op de agenda: 
  • Wijkteams – expertteams
  • Welke afspraken, sjablonen, gegevensverzameling (zoals bij aanvraag/intake) zijn er te maken? Is het nodig opnieuw de zorgpaden/-lijnen opnieuw in beeld te brengen met gemeenten? Welke afspraken zijn er over het organiseren en/of benutten van IVH-expertise (consultatie/advies, expertteam, casemanagement) binnen/door de wijkteams? Is het een idee dat bij bepaalde zorgvragen eerst het IVH-team geraadpleegd moet worden (integraal, multidisciplinair, ...)?
  • Kostenplaatje
  • Waaronder:  Is consultatie/ advies opgenomen in de inkoopcontracten met gemeenten? Zorgaanbieders kunnen dit niet meer uit eigen middelen betalen. 
  • En: Wat is de opdracht die de IVH-coördinatoren hebben van gemeenten? Waarop is jouw inzet in 2015? Levert dat op wat gemeenten wensen of is dat niet zo duidelijk geformuleerd? Is dat dan alsnog nodig? 
  • Leeftijdsgrens 0-18 jaar
  • In aantal gemeenten/regio's speelt de vraag voor welke doelgroep het IVH-netwerk/expertteam werkt: nu 0-7 jaar of gehele jeugdgroep 0-18 jaar. De hiervoor benodigde en beschikbare expertise kan verschillen. Welke ervaringen hebben regio's al en hoe ontwikkelen de ideeën zich?
  • Registratie 
  • Naast de eigen registratie is het mogelijk ook interessant  om naast de gegevens van de kernteams IVH ook aantallen van gemeenten te weten, bijvoorbeeld hoeveel kinderen gaan vanuit de wijkteams naar de WLZ?
  • En wellicht is het een idee om het IVH-Excelbestand regionaal te gebruiken (ook door gemeenten) als een sluitende registratie (IVH) nog ontbreekt. Op deze wijze kunnen instroom/doostroom/uitstroom, inclusief verwijzing en doorverwijzing goed gevolgd worden en beleidsrelevant info opleveren.
  • PR over IVH  
  • Welke trainingen en communicatie zijn nodig om IVH op de kaart te zetten en te houden? Gooi niet alle expertise weg. Er komen nu verzoeken van gemeenten om hun medewerkers/teams te trainen.
   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers