Inloggen
Platform Integrale Vroeghulp

Platform Integrale Vroeghulp


 4/5 Sterren (3)

Sociale wijkteams missen deskundigheid jeugd

  Jan de Vries
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 320
  Door Jan de Vries in de groep Platform Integrale Vroeghulp 1057 dagen geleden Reacties (1)

  Categorie├źn: Beleid, Ketennetwerk


   0/5 Sterren (0)

  Sociale wijkteams missen deskundigheid jeugd

  Is de toegang tot passende jeugdhulp door de sociale wijkteams geborgd? Daarover bestaan steeds meer zorgen. Naar het oordeel van Kinderombudsman Marc Dullaert ontbreekt het soms aan voldoende deskundigheid, waardoor gemeenten niet de goede diagnose stellen en niet doorverwijzen naar de juiste zorg. Dat kan grote gevolgen hebben voor kinderen en jongeren, zo stelt de Kinderombudsman.

  Niet alleen de Kinderombudsman maar ook de samenwerkende inspecties kwamen in april met een rapport over de toegang tot de jeugdhulp. Samenwerkend Toezicht Jeugd constateert dat door het werken in wijkteams ‘het risico ontstaat dat medewerkers de problematiek niet herkennen, te lang wachten met consulteren, een verkeerde inschatting maken van de benodigde hulp en niet de juiste hulp inzetten’. Juist het generalistisch en breed werken kan ten koste gaan van de specifieke deskundigheid die soms nodig is.

  De waarschuwingen van zowel de Kinderombudsman als van Samenwerkend Toezicht Jeugd moeten door gemeenten serieus worden genomen. De inspecties geven daarvoor een goed advies: ‘Maak de ontbrekende kennis en expertise zo goed mogelijk toegankelijk en zorg er ten minste voor dat gespecialiseerde hulpverleners tijdig worden geconsulteerd’. Niet alle vraagstukken hoeven de sociale wijkteammedewerkers zelf op te lossen. Zij kunnen dankbaar gebruik maken van de expertise van anderen. 

  Voor jonge kinderen van 0 tot 7 jaar met een ontwikkelingsachterstand ligt de oplossing onder handbereik. Juist omdat de daarvoor benodigde expertise en disciplines niet binnen sociale wijkteams georganiseerd kunnen worden, zijn er de regionale netwerken Integrale Vroeghulp. Deze netwerken voorzien in samenwerking tussen lokale  en regionale partners vanuit het gemeentelijk domein, de (langdurige) zorg en het onderwijs. Hun gespecialiseerde medewerkers bevorderen door hun samenwerking een vroegtijdige signalering, integrale vraagverheldering, diagnostiek en passende ondersteuning. De kunst is nu om alle sociale wijkteams ook te verbinden aan de bestaande regionale netwerken Integrale Vroeghulp. Dan hoeft er geen kind met een ontwikkelingsachterstand tussen wal en schip te vallen.

  Jan de Vries, directeur MEE Nederland  

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Julie van Lanschot
    Julie van Lanschot 1057 dagen geleden

    Terecht dat deze zorgen worden uitgesproken. Uiteraard komen de gespecialiseerde hulpverleners graag hun kennis brengen naar de wijkteams zodat er een 'basis plus kennis' ontstaat over de verschillende ontwikkelingsgebieden.  Tegelijkertijd moet er vanuit de wijkteams ook de beweging zijn dat kinderen, voor wie de 'basis plus kennis' niet voldoet, zo snel mogelijk worden doorverwezen naar ofwel de Integrale Vroeghulp ofwel de geëigende gespecialiseerde hulpaanbieder. Sprekend voor kinderen met ernstige communicatieve problemen t.g.v. doofheid , slechthorendheid of een taalontwikkelingsstoornis doe ik een ernstig beroep op snelle doorverwijzing naar een Audiologisch Centrum voor verdere diagnostiek en zonodig een passend vervolgtraject.

   Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers