Inloggen
Platform Integrale Vroeghulp

Platform Integrale Vroeghulp


 4/5 Sterren (3)

‘Eén gezin - één plan: dat is waar we naartoe werken’

  Susan Osterop
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 439
  Door Susan Osterop in de groep Platform Integrale Vroeghulp 1039 dagen geleden

  Categorieën: Praktijkvoorbeelden, Beleid, Vroegsignalering, Diagnostiek, Eén gezin één plan, Casemanagement, Gezinsondersteuning, Onderwijs en Zorg, Ketennetwerk


   0/5 Sterren (0)

  ‘Eén gezin - één plan: dat is waar we naartoe werken’

  In de gemeente Tilburg zijn elf wijkteams actief. Zij ondersteunen inwoners van nul tot honderd jaar oud. Het netwerk Integrale Vroeghulp  is onderdeel van de Tilburgse aanpak en fungeert als expertiseteam voor de toegangsmedewerkers.

  In de gemeente Tilburg is de toegang tot zorg in wijkteams georganiseerd. De teams ondersteunen, beantwoorden vragen en verwijzen indien nodig door naar specialistische zorg. In de teams zitten medewerkers van maatschappelijk werk, de GGD, MEE, de afdeling Werk & Inkomen en Loket Z. Sinds kort maken ook de wijkverpleegkundigen er onderdeel van uit. “Dit zijn vertrouwde partijen voor de inwoners van Tilburg”, zegt Tanja Verhoeven, beleidsmedewerker bij de gemeente Tilburg. “Zij hebben veel kennis opgebouwd die we als gemeente willen blijven inzetten. In de wijkteams zitten echter geen specialisten, dus voor complexe vragen hebben we een regionaal expertiseteam opgericht. De toegangsmedewerkers kunnen hier cases voorleggen waarover ze advies willen.”

  Bestaande structuur behouden in 2015
  Op het vlak van Integrale Vroeghulp bestond er al langer een regionaal expertiseteam. “Vorig jaar hebben we met medewerkers van het netwerk Integrale Vroeghulp overlegd. We wilden weten hoe zij de toegang organiseren en hoe zij hun expertiseteam inzetten. Ook was onze vraag of het mogelijk was de specialistenteams samen te voegen. Op basis van de stand van zaken op dat moment besloten we om te starten met een apart specialistenteam voor mensen van 0-100 en om daarnaast het specialistenteam voor kinderen van nul tot zeven jaar te behouden. Er is in dat team zo veel specifieke, specialistische kennis aanwezig. Je kunt dat niet zo maar uit elkaar trekken en integreren in een nieuwe organisatie waarin nog heel veel in beweging is. Wij willen de goede zorg voor de kinderen garanderen en dat konden we in 2015 het beste doen door het huidige team in tact te laten.”

  Naar een meer samenhangend geheel
  Dat er nu twee expertiseteams zijn kan onduidelijkheid geven. In theorie zou het kunnen dat je als toegangsmedewerker bij een gezin komt vanwege bijvoorbeeld schulden- of verslavingsproblematiek. Vervolgens blijkt dat Integrale Vroeghulp daar ook al actief is. Dan ben je met twee specialistenteams bezig om één gezin te bekijken.” Om dat te voorkomen wil de gemeente Tilburg de twee expertiseteams koppelen. “Wij hebben als gemeente niet vooraf bedacht of bepaald hoe de nieuwe organisatie eruit moet zien. We volgen de praktijk en bouwen daarop voort. De voorzitter van het expertiseteam Integrale Vroeghulp was betrokken bij het vormgeven van het expertiseteam voor de wijkteams. Zij is nu coördinator van beide expertiseteams. We hebben haar gevraagd om dit jaar naar een vorm toe werken, waarbij de twee expertiseteams geïntegreerd zijn.”

  Expertise behouden
  “Omdat er nog zo veel nieuw is, moeten we voortdurend bijstellen. Wat ik met zekerheid kan zeggen is dat we de opgebouwde expertise op het vlak van Integrale Vroeghulp behouden. Er zit een sterk team dat goede resultaten boekt tegen relatief lage kosten. Het gaat jaarlijks om een groep van circa honderd kinderen. Integrale Vroeghulp concentreert zich vooral op het kind. Het zou wel mooi zijn als het signaleren van andere zorgvragen en het vervolgens inzetten, coördineren en evalueren  van de zorg rond andere problemen in het gezin in dezelfde hand zou liggen. Wij willen als gemeente toch in alle gevallen toe naar ‘één gezin – één plan’.”

  Het praktijkvoorbeeld is hier ook te downloaden in PDF bestand.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers