Inloggen
Platform Integrale Vroeghulp

Platform Integrale Vroeghulp


 4/5 Sterren (3)

’Vroeg aanmelden voor school is belangrijk’

  Susan Osterop
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 316
  Door Susan Osterop in de groep Platform Integrale Vroeghulp 986 dagen geleden

  Categorieën: Praktijkvoorbeelden, Beleid, Kind en gezin, Vroegsignalering, Onderwijs en Zorg


   0/5 Sterren (0)

  ’Vroeg aanmelden voor school is belangrijk’

  In de gemeente Vught is een zorgteam actief dat zich specifiek richt op kinderen van nul tot zes jaar. Het team werkt samen met peuterspeelzalen, kinderdagverblijven  en basisscholen en boekt goede resultaten. Anneke Buursink-Niessink, ondersteuningsmanager passend onderwijs van samenwerkingsverband de Meierij  regio  Vught, vertelt over het ontstaan en de werkwijze van dit zorgteam.

  “Als ondersteuningsmanager passend onderwijs organiseer ik ondersteunende arrangementen voor leerlingen op circa 25 basisscholen”, zegt Anneke. “Vanuit die rol had ik geregeld overleg met intern begeleiders, de verpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg , schoolmaatschappelijk werk en de coördinator van het toenmalige centrum voor Jeugd en Gezin. We constateerden dat we een groter verschil kunnen maken voor veel kinderen, als we ze voor hun vierde levensjaar al in beeld krijgen. We zijn gaan bedenken hoe we dat konden organiseren en zo is het zorgteam ontstaan.”

  Werkwijze zorgteam
  “Het zorgteam bestaat uit Jacqueline van Nuland, de verpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg, Hans Timmermans van Integrale Vroeghulp en mijzelf. De peuterspeelzalen en kinderdagverblijven kunnen ons benaderen als zij merken dat een kind zich anders ontwikkelt dan de andere kinderen. Soms komt een aanmelding ook direct via de verpleegkundige, meestal in samenspraak met de ouders. In eerste instantie gaan we met de ouders en de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf om tafel om grondig te analyseren wat er aan de hand is. Daarna brainstormen we over de juiste vervolgstappen. Soms is het aanbieden van opvoedondersteuning afdoende, maar er kan ook reden zijn voor een onderzoek door een orthopedagoog. Op basis van de bevindingen krijgen de ouders en de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf tips of er volgt een verwijzing naar specialistische hulp.”

  Vroeg aanmelden is belangrijk
  “Het is heel belangrijk dat kinderen in een vroeg stadium aangemeld worden. Ik roep altijd ‘meld een kind uiterlijk aan als het net drie jaar is’. Dan is er nog voldoende tijd om te voorkomen dat kinderen ‘mislukken’ op de basisschool. Binnen het team is Integrale Vroeghulp vertegenwoordigd door Hans, hij heeft veel expertise op het vlak van nul tot vierjarigen. Ik weet zelf alles van de mogelijkheden voor kinderen vanaf vier jaar. Als wij signaleren dat er een probleem is in de ontwikkeling van een kind, kunnen we dat al vroeg onderzoeken en begeleiden. Op het moment dat de basisschool in zicht komt, kunnen we op voorhand al een ondersteuningsarrangement regelen. Dan is de ondersteuning op school vanaf dag één in orde.”

  Nieuwe taak
  “Het gebeurt geregeld dat kinderen toch pas in beeld komen als ze al bijna vier zijn. Daarom is het fijn dat het zorgteam zich mag bezighouden met kinderen tot zes jaar. Dan kunnen we deze kinderen nog even blijven volgen. Ik heb onlangs de basisteams jeugd, de schoolarts, de consultatiebureauarts, maatschappelijk werk en andere betrokkenen uitgenodigd om nog eens goed het proces toe te lichten. Ik hoop dat daardoor meer kinderen op tijd worden aangemeld. Een nieuwe, proactieve taak die we erbij krijgen is gericht op kinderen die via de gemeente voorschoolse educatie gericht op taalontwikkeling ontvangen. Tot nu toe kregen ze die educatie en was er niemand die naging of deze kinderen zich inderdaad goed ontwikkelen in aanloop naar de basisschool. Daar krijgt het zorgteam nu een rol in.

  Download hier het praktijkvoorbeeld in een PDF >>>

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers