Inloggen
Platform Integrale Vroeghulp

Platform Integrale Vroeghulp


 4/5 Sterren (3)

Werkatelier IVH: "Er is nog veel te doen!"

  Susan Osterop
  Door Susan Osterop in de groep Platform Integrale Vroeghulp 961 dagen geleden

  Categorieën: Praktijkvoorbeelden, Beleid, Vroegsignalering, Diagnostiek, Eén gezin één plan, Casemanagement, Gezinsondersteuning, Onderwijs en Zorg, Ketennetwerk


   0/5 Sterren (0)

  Werkatelier IVH: "Er is nog veel te doen!"

  Op 22 en 30 juni 2015 vonden twee werkatelier Integrale Vroeghulp plaats in Zwolle en Utrecht. De VNG heeft dit georganiseerd in samenwerking met de taskforce Integrale Vroeghulp. Aanwezig waren o.a. mensen uit wijkteams, beleidsmedewerkers jeugd van gemeenten, mensen van MEE, coördinatoren IVH en medewerker kenniscentrum.

  Centraal stonden deze ochtend zeven bouwstenen van IVH, waarmee een duurzaam ketennetwerk ingevuld kan worden voor kinderen met ontwikkelingsachterstanden als gevolg van een beperking. Het filmpje over Thomas werd getoond om even weer goed in beeld te krijgen om welke kinderen en ondersteuning het gaat.
  Meer filmpjes over IVH in de praktijk klik hier >>
  Als naslagwerk voor de werkateliers wordt uitgedeeld de handreiking: Handreiking Integrale Vroeghulp voor gemeenten

  Hoe kun je vroegsignalering organiseren?
  Maar hoe ga je aan de slag met bouwstenen als vroegsignalering, diagnostiek, gezinsondersteuning. De bouwsteen vroegsignalering namen we als voorbeeld in de werkateliers, hiermee gingen we aan de slag. Wie doen er aan vroegsignalering (welke professionals)?, waar vindt deze plaats? Hoe ga je dit invullen in je gemeentelijk beleid? Met elkaar kwamen we tot een totaal beeld wie er allemaal vroeg signaleren, maar de invulling hierover maken voor het jeugdbeleid is een slag die vaak nog gemaakt moet worden.

  TIP: kijk ook eens bij de kwaliteitsindicatoren Kader voor weten en meten’

  De invulling in het beleid kan ook gemaakt worden om bijvoorbeeld de sociale kaart van diagnostiek en gezinsondersteuning voor kinderen met beperkingen lokaal en regionaal in beeld te krijgen. Wie doen welke diagnostiek? Wie kan welke vorm/dienst van (preventieve) gezinsondersteuning bieden. De partners binnen de netwerken IVH leveren allemaal vormen van diagnostiek en gezinsondersteuning, maar wie doet wat? En wie beheert de sociale kaart?
  De netwerken Integrale Vroeghulp kunnen deze expertise in beeld brengen en beheren de sociale kaarten.

  IVH: lokaal of regionaal?
  Een ander onderwerp wat uitgebreid besproken is op de werkateliers, hoe de verhouding is van de regionale multidisciplinaire teams in verhouding naar de lokale situatie. Niet iedere gemeenten kan lokaal een multidisciplinair team vormen, maar hoe is de invulling met specialisten, experts om die toch lokaal in te zetten. Dit is een proces waar goede afspraken aan ten grondslag moeten liggen en waar veel gemeenten nog mee in oprichting zijn.

  De bouwstenen vroegsignalering (inclusief casemanagement) en informatie en advies voor gezinnen zijn prima lokaal uit te voeren en in te richten. Maar is er bijvoorbeeld een multidisciplinaire diagnostiek nodig, of moet er een interventie gepleegd worden, dan is de schaal van de gemeente te klein. In dat geval is specifieke expertise voor hele jonge kinderen nodig, die slechts door een beperkt aantal organisaties wordt geboden. Is deze expertise nodig, dan bekijkt een regionaal netwerk Integrale Vroeghulp samen met de ouders de hulpvragen. Elke regio in Nederland heeft een eigen netwerk Integrale Vroeghulp, klik hier voor de postcodezoeker >>

  Ervaringen delen
  Tijdens het werkatelier IVH komen de verschillende manieren hoe gemeenten de zorg voor jonge kinderen met beperkingen regelen aan bod. De enkelvoudige vragen lopen meestal via het CJG of via Wijkteams, via de huisarts of consultatiebureauarts. Voor de puzzelkinderen (meervoudige vragen) ligt het ingewikkelder en zijn gemeenten nog vaak bezig met de inrichting van de TOEGANG naar gespecialiseerde zorg.

  Ter inspiratie krijgen de deelnemers van het werkatelier een mapje met voorbeelden mee, hoe andere gemeenten de Integrale Vroeghulp aan het organiseren zijn. Hier volgende de linkjes naar die voorbeelden:

  Kennis benutten
  De afgelopen jaren is er veel kennis opgebouwd bij de Integrale Vroeghulp. Sociale kaarten over diagnostiek, gezinsondersteuning, coördinatie, trajectbegeleiding, hoe kan die kennis nu goed gebruikt worden en een plek krijgen. Hier zijn gemeenten nog naar op zoek. Wijkteams medewerkers moeten nog geschoold gaan worden, maar hoe zorgen we er met elkaar voor dat IVH kennis benut blijft worden. Een pasklaar antwoord was er zeker niet. Wel is de kennis die beschikbaar is met het digitaal platform getoond aan de aanwezigen.

  Tijdens het werkatelier IVH laten we de website en de community IVH zien en worden de mogelijkheden uitgelegd. Meer informatie is te vinden in een factsheet over het digitaal platform en voor het gebruik van de community is een 10-stappenplan met video’s waarop alles uitgelegd wordt.

  Aanjaagfunctie
  Beleidsmedewerkers van gemeenten gaven aan dat het nodig is dat er in de regio een aanjaagfunctie is voor Integrale Vroeghulp. Iemand die de belangen voor ouders met een kind met ontwikkelingsproblemen in beeld blijft brengen en zorgt dat er kennis beschikbaar is. Het blijkt dat coördinatie essentieel is voor het in stand houden van de keten. Aangezien de Integrale Vroeghulp een kennisnetwerk is van verschillende organisaties wordt ook door de gemeenten benoemd dat de partners van het netwerk IVH de gemeenten moeten blijven informeren.

  We benoemen nog specifiek de samenwerking tussen IVH en de jeugdgezondheidszorg. Hierbij verwijzen we naar:

  Kwaliteitscriteria door ouders
  Tevens wordt er bij het werkatelier IVH nog verwijzen naar een handreiking ‘Goed geholpen bij signalering, diagnose, zorg en ondersteuning’.

  Deze brochure geeft weer de kwaliteitscriteria vanuit het perspectief van ouders met een kind met een ontwikkelingsachterstand. Er staan criteria die in alle fasen van de hulpverlening van belang zijn. Tevens worden de criteria per fase benoemd.
  Ouders die een kind hebben met een ontwikkelingsachterstand of waarbij zij vermoeden dat dat zo is, willen daarbij zorg en ondersteuning die voldoet aan deze kwaliteitscriteria. De kernpunten van goede zorg aan deze jonge kinderen én hun ouders en broers en zussen zijn:

  • De regie van ouders respecteren en versterken
  • Goede communicatie met ouders en andere gezinsleden
  • Aandacht voor het kind als deel van het gezin
  • Beschikbaarheid van zorg en ondersteuning vanaf de start van het diagnostisch traject: (para)medisch; ontwikkelingsstimulering; pedagogische en psychologische ondersteuning.
  • Coördinatie van de hulpverlening vanaf de diagnose
  • Bij voorkeur één hulpverlener die het gezin in het hele traject bijstaat.

  Mocht er naar aanleiding van dit verslag van de werkateliers nog vragen zijn, dan kun je hiervoor contact opnemen met de landelijke coördinator: Susan Osterop (sosterop@vgn.nl)

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers