Inloggen
Zorg en onderwijs

Zorg en onderwijs


 0/5 Sterren (0)

Zorg en onderwijs onder één dak

  Webmaster IVH
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 67
  Door Webmaster IVH in de groep Zorg en onderwijs 878 dagen geleden

  Categorieën: Kind en gezin, Onderwijs en Zorg


   0/5 Sterren (0)

  Een passende combinatie van onderwijs, zorg en begeleiding voor kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking is met ingang van schooljaar 2016/2017 mogelijk in Barneveld en de regio eromheen. Stichting Adullam en Rehobothschool voor speciaal (basis)onderwijs werken samen in een Brede School om een optimale ontwikkeling van deze kinderen te waarborgen.

  De Rehobothschool, nu gevestigd in Ede, hoopt in de zomer van 2016 te verhuizen naar een nieuw te bouwen school in Barneveld. Vanuit Adullam verhuist het kinderdagcentrum (KDC) van Veldheim naar dezelfde locatie. Het KDC gaat samenwerken met de groepen met jonge kinderen van het speciaal (basis) onderwijs. 


            impressie nieuwbouw te Barneveld

  Voordelen samenwerking

  De zorg en begeleiding van Adullam en het onderwijs door de Rehobothschool aan jonge kinderen sluiten door de samenwerking beter op elkaar aan. Door het delen van werkmethodes en kennis versterken zorg en onderwijs elkaar, wat ten ten goede komt aan de ontwikkeling van het jonge kind met een verstandelijke beperking. De samenwerking biedt daarnaast een praktisch voordeel: diverse ruimtes en faciliteiten zoals het plafondtilliftsysteem, speellokalen en de snoezelruimte worden gezamenlijk gebruikt.

  Het jongere kind

  Het kinderdagcentrum binnen de school, heeft straks een groep voor peuters en kleuters en kinderen die bezig zijn met schoolvoorbereidende activiteiten. Binnen deze groep wordt het jonge kind met een beperking al op vroege leeftijd passend begeleid en ondersteund. Dit gebeurt spelenderwijs, waarbij resultaten vaak al snel zichtbaar zijn. De nauwe samenwerking tussen onderwijs en zorg draagt bij aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen. 

  Kinderen en jeugdigen

  Een tweede afdeling van het kinderdagcentrum is voor kinderen en jeugdigen met een (al dan niet ernstige) meervoudige problematiek, waarbij veel (medische) zorgondersteuning nodig is. Die ondersteuning wordt geboden in de vorm van specialistische fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en medische zorg, door een opgeleid team aan begeleiders. Samen met de ZML-/MG groepen van de school wordt kennis opgebouwd over onderwijs aan kinderen met een complexe zorgbehoefte.

  Dit initiatief past geheel in de ontwikkelingen binnen de gemeentelijke en regionale Jeugdzorg, waarbij zorg en onderwijs meer gaan samenwerken, om zodoende betere resultaten te behalen tegen minder kosten.

  Adullam Gehandicaptenzorg

  Adullam is een groeiende identiteitsgeboden organisatie voor het bieden van gehandicaptenzorg. De Bijbel,  met de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid, stempelt de identiteit en is het richtsnoer voor haar normen en waarden. Adullam verleent binnen 16 zorglocaties zorg aan ruim 435 zorgvragers. Meer dan 430 medewerkers bieden in de diverse dagactiviteitencentra, woonvoorzieningen, logeerhuizen en instellingen voor intensieve 24-uurszorg begeleiding, verzorging, behandeling en verpleging.

  De Rehobothschool

  De Rehobothschool is een school voor speciaal onderwijs. Er wordt cluster 3 onderwijs gegeven aan zeer moeilijk lerenden (ZML) en meervoudig gehandicapten (ZML-MG). Daarnaast wordt er les gegeven aan kinderen met sociaal-emotionele of psychiatrische problematiek (SO cluster 4). De Ds. D.A. Detmarschool (per 1 augustus 2015 heet deze school Rehoboth ‘SBO’) is een school voor Speciaal BasisOnderwijs (SBO). Deze school is er voor kinderen met een laag gemiddelde intelligentie en voor kinderen met een gemiddelde intelligentie met leer- en/of opvoedingsmoeilijkheden. Op de locaties in Ochten en Ede geven in totaal 139 personeelsleden onderwijs aan 363 kinderen.

  Bron: adullamzorg.nl
   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers