Inloggen
Platform Integrale Vroeghulp

Platform Integrale Vroeghulp


 4/5 Sterren (3)

Remco zocht weinig contact met andere kinderen

  Susan Osterop
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 81
  Door Susan Osterop in de groep Platform Integrale Vroeghulp 863 dagen geleden

  Categorie├źn: Praktijkvoorbeelden, Kind en gezin, Onderwijs en Zorg, Ketennetwerk


   0/5 Sterren (0)

  Remco zocht weinig contact met andere kinderen

  Remco ontwikkelde zich anders, hij kan extreem koppig zijn, had moeite met eten, de ontwikkeling van de taal en spraak verliep bijzonder en de motorische ontwikkeling ging met horten en stoten. De ouders van Remco maakte zich zorgen.
  Remco was drie jaar en twee maanden oud, toen hij werd aangemeld bij Integrale Vroeghulp in Friesland. De ontwikkeling van Remco verliep heel anders dan de ouders hadden verwacht en ze hadden veel moeite met de opvoeding. Het ergste van alles vonden ze Remco’s heftige reacties als iets niet naar zijn zin was of anders ging dan anders.

  Op de peuterspeelzaal
  Ook op de peuterzaal waar Remco naartoe ging ontstonden problemen. Remco zocht weinig contact met andere kinderen en hij ging zijn eigen gang. Hij claimde de aandacht van de leidsters. Hij kon ook andere kinderen zonder aanleiding pijn doen. Regelmatig was Remco helemaal van slag als hij thuiskwam van de peuterzaal, de rest van de dag was er dan thuis niets meer met hem te beginnen. De leidster van de peuterzaal verwachtte dat Remco het erg moeilijk zou krijgen op de basisschool en dacht dat speciaal onderwijs nodig zou zijn. Daar schrokken de ouders van, ze wilden graag dat Remco na zijn vierde verjaardag naar de christelijke basisschool in het dorp zou gaan.

  Advies van Integrale Vroeghulp team
  Op advies van het Integrale Vroeghulp team werd er thuis langdurige pedagogische ondersteuning vanuit MEE Friesland ingezet. Ook werd Remco aangemeld voor een psychologisch en kinderpsychiatrisch onderzoek. Het profiel van de intelligentie bleek grillig, maar Remco heeft wel mogelijkheden. Er werden echter veel gedragskenmerken gezien die doen denken aan een stoornis in het autistisch spectrum. Op de peuterzaal werd Remco op verzoek van het Integrale Vroeghulp team geobserveerd door de onderwijsconsulent voor jonge risicokinderen. Zij kwam met dezelfde conclusie.

  De Consulent Jonge Risico Kinderen
  Na de observatie door de onderwijsconsulent voor jonge risicokinderen en de besprekingen in het Integrale Vroeghulp team bracht de consulent de specifieke onderwijsbehoeften van Remco in beeld. Daarbij gaat ze na met welke risico’s er in het onderwijs rekening gehouden moet worden en welke positieve aangrijpingspunten er zijn. Ze doet dat op basis van haar algemene kennis van ontwikkelingsproblemen en van het onderwijs. En in de eerste plaats baseert ze haar analyse op de bevindingen van de onderzoeken en op de ervaringen bij de begeleiding van Remco en zijn ouders.

  Specifieke onderwijsbehoeften
  Als ze de specifieke onderwijsbehoeften heeft benoemd, adviseert de consulent hoe het onderwijs daarop afgestemd kan worden. Ze benadrukte bij Remco welke bijzondere problemen hij heeft met de verwerking van informatie en met de afstemming op anderen. Daarbij gaf ze duidelijk aan wat dat vraagt van het onderwijs. Ze legde uit wat Remco moeilijk kan begrijpen, hoe leerkrachten daar bij de instructie rekening mee kunnen houden en hoe ze de voor hem noodzakelijke duidelijkheid in de groep kunnen realiseren. Ze wees op het belang van regelmaat, vaste patronen en rust. Ze omschreef bij welke taken hij individuele ondersteuning nodig heeft, op welke manier die gegeven kan worden en hoeveel tijd dat aan individuele begeleiding gaat kosten. Ook stelde ze voor hoe de organisatie in de klas en de inrichting van het lokaal afgestemd moeten zijn om Remco te helpen overzicht te houden en daarmee gedragsproblemen te voorkomen.

  Speciaal arrangement
  De consulent voor jonge risicokinderen kwam tot de conclusie, dat voor Remco misschien een speciaal arrangement noodzakelijk is. Als het onderwijs in het dorp niet voldoende af zou kunnen stemmen op de specifieke behoeften van Remco, zou plaatsing in speciaal onderwijs noodzakelijk zijn. Een verwijzing naar speciaal basisonderwijs had niet haar voorkeur, omdat Remco daar op den duur waarschijnlijk onvoldoende cognitieve uitdaging zal krijgen. Met de basisschool werden de mogelijkheden van een plaatsing uitvoerig besproken. De consulent lichtte toe welke afstemming en specifieke deskundigheid van de leerkrachten verwacht wordt. De basisschool reageerde eerst afhoudend. De directeur verwachtte dat de noodzakelijke aanpassingen in de inrichting en organisatie misschien nog wel gerealiseerd konden worden, maar zei dat de school niet over de specifieke expertise beschikte om de interactie en instructie op Remco af te stemmen.

  Inzet preventief ambulante begeleiding
  De consulent besprak met de school de mogelijkheden van ondersteuning in de zorgketen. Er was preventieve ambulante begeleiding van het regionaal expertisecentrum mogelijk. Remco zou na de plaatsing op school meteen bij het regionale zorg- en adviesteam van het basisonderwijs aangemeld worden, zodat de school ook daar direct een appèl op begeleiding kon doen.
  Uiteindelijk besloot de school om het met Remco te proberen; het was duidelijk wat er moest gebeuren en wat er mogelijk was. Er groeide vertrouwen dat Remco met de nodige ondersteuning van de leerkrachten op deze school opgevangen zou kunnen worden.

  Remco zit nu in groep 5
  Remco zit inmiddels in groep 5. Aanvankelijk ging het met vallen en opstaan. Na de preventieve ambulante begeleiding zijn de leerkrachten verder ondersteund door het samenwerkingsverband waarbij de school aangesloten is. De school heeft geleerd dat het onderwijs afgestemd kan worden op Remco. Het gaat nog lang niet altijd vlekkeloos, maar door de inzet van de juiste hulp en expertise vanaf het begin is verwijzing naar speciaal onderwijs tot nu toe voorkomen. De ouders zijn tevreden; thuis gaat het redelijk goed en er is geen behoefte meer aan intensieve zorg en begeleiding.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers