Inloggen
Goudvis Midden-Holland

Goudvis Midden-Holland

Samenwerken aan integrale vroeghulp in Midden-Holland

 0/5 Sterren (0)

Ontwikkelingsbijzonderheden bij het jonge kind

  Susan Osterop
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 99
  Door Susan Osterop in de groep Goudvis Midden-Holland 860 dagen geleden

  Categorie├źn: Beleid, Ketennetwerk


   0/5 Sterren (0)

  Ontwikkelingsbijzonderheden bij het jonge kind

  In de regio Midden Holland werken vanuit het Groene Hart ziekenhuis twee multidisciplinaire teams: het Spraak/Taal Spreekuur en de Goudvis/Integrale Vroeghulp. Beide teams functioneren al jaren goed, maar onlangs werd een terugloop van het aantal kinderen gesignaleerd. Waar zitten de kinderen? Zijn ouders de weg kwijt? Is er een tendens van langer afwachten?

  Op 8 oktober 2015 werd een voorlichtingsavond voor professionals georganiseerd. Een kleine 100 mensen (o.a. jeugdgezondheidszorgmedewerkers, logopedisten, artsen, fysiotherapeuten, medewerkers peuterspeelzaal, sociale-, en jeugdteams) waren aanwezig in het Groene Hart Ziekenhuis.

  Welkom
  Karin Wagenaar heette iedereen van harte welkom. Zij gaf een korte introductie over de aanleiding voor deze avond. De spreekuren zien een terugloop bij de 2-4 jarigen. Nu is het doel om weer even de werkwijze en inhoud van de spreekuren onder de aandacht te brengen. En met elkaar in discussie te gaan over het bereik en de doorverwijzing van de kinderen.

  Er komt een kind bij de dokter
  KNO-arts Cas Schuwirth werkt in het Groene Hart ziekenhuis. Kinderen die niet goed horen, of niet goed luisteren komen daar terecht. De huisarts is de verwijzer naar de KNO-arts. Meestal is een behandeling door de huisarts in gang gezet, maar na drie maanden geen resultaat verwijst de huisarts door.
  Cas benoemt de oorzaken van KNO-problematiek, hij laat een plaatje van het slakkenhuis en trommelvlies zien en ligt deze toe. Dan vertelt hij de route wat een kind volgt bij de KNO-arts: anamnese, observatie, KNO-onderzoek, onderzoek naar hoeveel een kind hoort.
  Met een fotoreeks van kinderen laat hij zien wat hij zoal in zijn vak tegenkomt: vrolijke kind, verlegen kind, kind met (zichtbare) syndroom, kind met open mond.
  “Wat er niet in komt, kan er ook niet uit komen “, een mooie omschrijving en een bruggetje naar taal – spraak spreekuur. Geen taal erin kan ook betekenen moeite met spreken.

  Het multidisciplinair Spraak/Taal Spreekuur
  Elise Cnossen is kinderlogopedist in het Groene Hart Ziekenhuis en werkt in het multidisciplinaire spraak-taal team. Dit team heeft als doel om de oorzaak van de taal-spraak problematiek te achterhalen en een passende traject van ondersteuning aan te bieden. De KNO-arts is altijd de toegangpoort. Verwijzers zijn vaak consultatiebureau, logopedisten, kinderartsen. Het gaat om jonge kinderen in de leeftijd van 2-7 jaar. In één ochtend worden twee kinderen gezien door de logopedist, psycholoog en audiometrie. De bevindingen komen in een plan en komen nog aan bod in een multidisciplinaire kindbespreking.

  In 2014 kwamen 80 kinderen op het spraak-taal spreekuur. Dit waren 40 jongetjes en 20 meisjes. De piek zat in de leeftijd van 3,1 jaar. Meertaligheid heeft zeker niet de overhand. Voor de onderzoeksvragen die ten grondslag liggen wordt een lijst uitgedeeld, veelal is de reden van verwijzing: fors achterblijvende spraak/taalontwikkeling.
  Aan de hand van twee casussen met dezelfde problematiek laat Elise zien dat dit kan leiden tot twee totaal verschillende vormen van uitstroom. De meeste uitstroom adviezen gaan richting Auris, speciaal basis onderwijs, dagbehandeling.

  Goudvis = Gouda Vroeg Integraal Signaleren
  Joke Snel is coördinator Integrale Vroeghulp in Midden Holland. De Goudvis poli in het Groene Hart Ziekenhuis is daar het middelpunt van. Kenmerkend is de multidisciplinaire werkwijze en een advies. De regie ligt bij de ouders, zij zijn ook diegene die met een hulpvraag zich moeten aanmelden bij de coördinator. De coördinator bespreekt met de ouders de hulpvraag (meervoudig, complex), zet een trajectbegeleider op het gezin die een huisbezoek gaat doen en dan wordt de poli bij Goudvis in gang gezet.
  Integrale Vroeghulp Midden Holland is een netwerk van organisaties met veel kennis op het gebied van jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen. Zij hebben een convenant afgesloten over de samenwerking. Het netwerk werkt volgens de werkwijze van zeven bouwstenen:

  • Bouwsteen 1: Vroegsignalering
  • Bouwsteen 2: Multidisciplinaire diagnostiek
  • Bouwsteen 3: Multidisciplinair adviesplan
  • Bouwsteen 4: Informatie, advies en trajectbegeleiding
  • Bouwsteen 5: (Preventieve) gezinsondersteuning
  • Bouwsteen 6: Zorg en onderwijs
  • Bouwsteen 7: Ketennetwerk

  Joke gaat in haar presentatie meteen in op de vraag of verwijzers (o.a. onderwijs) ook kinderen kunnen aanmelden. Dit kan wel, maar wel met de opmerking dat ouders wel de hulpvraag zelf moeten stellen. Hiermee is er een probleem bespreekbaar dat sommige ouders niet aankomen bij Integrale Vroeghulp. Zeker ouders met een taalbarrière kunnen een drempel ervaren om zich telefonisch aan te melden. Hier ligt nog een uitdaging voor de professionals om intensiever met elkaar te gaan samenwerken.
  Het aantal aanmeldingen tot september 2015 is 31 kinderen, vorig jaar was dat rond die tijd 60 kinderen, hier speelt wederom de vraag “waar zitten de kinderen?”.
  Joke staat nog even stil bij de veranderingen die er zijn in de financiering van Integrale Vroeghulp sinds januari 2015. De coördinator wordt nu vanuit de gemeenten betaald (was voorheen een subsidie van VWS bij MEE), de trajectbegeleiding wordt geleverd door de partners, die hun inkoop met de gemeenten regelen de medici vanuit hun financiering via het ziekenhuis.

  Meerwaarde multidisciplinaire teams bij ontwikkelingsproblematiek
  Dieneke Kramer werkt als kinderarts in het multidisciplinaire team van de Goudvis. Voordat de kinderen bij de Goudvis komen, begint het traject al thuis. Een trajectbegeleider gaat op huisbezoek, doet een intake en gaat alle gegevens (bij andere bronnen) met toestemming van de ouders verzamelen. Hiermee wordt een dossier gemaakt over het kind.
  Als de kinderen op de Goudvis polikliniek komen gaan ze in een carrousel naar drie disciplines: de kinderarts, de kinderrevalidatiearts en de psycholoog. Elke discipline ziet het kind 20 minuten en elke discipline kijkt mij een andere expertise.
  Aan het eind van de ochtend worden alle bevindingen bij elkaar gelegd en is een nabespreking met de trajectbegeleider en de coördinator. Twee weken erna worden ouders uitgenodigd voor een adviesgesprek.
  Dieneke geeft aan de hand van een casus een verduidelijking. De kinderen hebben vaak problemen op meerdere gebieden: motorisch, gedragsproblemen, sociale problemen.

  Discussie met de zaal
  Deze avond is vaker benoemd dat het aantal kinderen wat naar de spraak-taal teams en Goudvis team terugloopt. Er wordt aan de zaal gevraagd of zij weten hoe dit kan komen. Dit leidt tot een aantal interessante bevindingen:

  • Ouders blijven langer bij professionals in behandeling
  • Er is een drempel om naar het ziekenhuis te gaan
  • Ouders zijn bang voor een ‘ouderbijdrage’
  • Er zijn overal minderen aanmeldingen ook bij bijv. de GGZ
  • Ouders zijn de weg kwijt
  • De contactmomenten bij de jeugdgezondheidszorg zijn minder geworden, minder momenten om door te verwijzen.
  • Er zijn minder kinderen (bevolkingsopbouw)
  • Er is geen diagnose meer nodig om ondersteuning te krijgen
  • Uitstel voor doorverwijzing “het komt wel goed”
  • Taalbarrière voor ouders om na de doorverwijzing toch bij de teams te komen
  • Sommige ouders kunnen de hulpvraag niet zelf aankaarten

  Deze bevindingen vragen om een verdere samenwerking met het de professionals om tot oplossingen te komen. Door de transitie van de jeugdhulp zijn veel gemeenten de toegang tot de jeugdhulp aan het veranderingen en inrichten. Veelal zijn er jeugdteams/ sociale team gekomen. Welke rol hebben de jeugdteams in de toegang? Waar komen ouders als eerste terecht? Hoe komen ouders toch snel op de goede plek?
  Kortom een uitdaging met beide teams en het netwerk van professionals en gemeenten verder in discussie te gaan.

  Download hier de presentatie van Karin Wagenaar
  Download hier presentatie van Cas Schuwirth
  Download hier de presentatie van Elise Cnossen 
  Download hier de presentatie van Joke Snel
  Download hier de presentatie van Dieneke Kramer

  Susan Osterop
  Landelijke coördinator Integrale Vroeghulp
  Oktober 2015

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers