Inloggen
Platform Integrale Vroeghulp

Platform Integrale Vroeghulp


 4/5 Sterren (3)

De aandacht nu vooral gericht op psychosociale zorg

  Susan Osterop
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 64
  Door Susan Osterop in de groep Platform Integrale Vroeghulp 808 dagen geleden

  Categorie├źn: Praktijkvoorbeelden, Beleid, Kind en gezin


   0/5 Sterren (0)

  De aandacht nu vooral gericht op psychosociale zorg

  Jonge kinderen waarmee iets aan de hand is ondersteuning bieden levert veel voordeel.

  Als ouders vermoeden dat er ‘iets’ met hun kind is, hebben zij het vaak bij het rechte eind. Zaak is dan om uit te zoeken wat dat ‘iets’ is. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) ondersteunt de jeugdgezondheidszorg en de professionals die er werken, signaleren problemen bij jonge kinderen en zorgen ervoor dat de kinderen de hulp krijgen die nodig is om het kind weer prettig te laten voelen. Want kinderen op jonge leeftijd de ondersteuning bieden die nodig is, levert zoveel voordeel op in hun verdere leven.

  Auteur: Karin van Leeuwen

  Serieus
  Ouders van jonge kinderen kunnen met al hun vragen en zorgen bij het consultatiebureau terecht. Ook als zij een vermoeden hebben dat er iets met hun kind is. “Ouders moet je altijd serieus nemen. Er is een reden waarom ze ongerust zijn. Ze vergelijken kinderen met andere kinderen en signaleren vervolgens iets, weet Bettie Carmiggelt, adviseur bij het NCJ. De jeugdarts of de jeugdverpleegkundige probeert boven tafel te krijgen wat er aan de hand is. Soms blijkt dat de moeder een stressvolle zwangerschap heeft gehad en dat levert niet zelden gedragsproblemen bij het kind op, zo wijst recent onderzoek uit. Soms is de oorzaak van het gedrag van een kind, minder duidelijk. Dan probeert de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige een totaalbeeld te krijgen over bijvoorbeeld de omgeving van het kind.

  Richtlijnen
  De jeugdgezondheidszorg werkt nu zo’n twintig jaar met richtlijnen. In de loop van de tijd is de aandacht verschoven naar psychosociale zorg. Dat heeft ook te maken met de veranderende maatschappij. De eisen die worden gesteld, zijn hoog en een aantal kinderen kan dat niet bijbenen. “Iedereen kan van zijn eigen lijntje vallen”, weet Carmiggelt. Het is bewezen dat als problemen bij jonge kinderen vroegtijdig worden gesignaleerd en er ondersteuning of hulp wordt geboden, problemen beter hanteerbaar worden en het kind als volwassene beter kan participeren aan de maatschappij.

  Integrale Vroeghulp
  Ouders met jonge kinderen waar zorgen bij zijn kunnen dus terecht komen bij Integrale Vroeghulp. Deze regionale multidisciplinaire netwerken Integrale Vroeghulp zorgen voor het vroeg signaleren, diagnosticeren en ondersteunen van problemen rond de ontwikkeling van jonge kinderen met ontwikkelingsachterstanden als gevolg van een beperking. Integraal kijken, dat is de kracht van Vroeghulp. Gezinnen die bij ons komen met een hulpvraag kunnen wij passende zorg bieden”, vertelt Susan Osterop, landelijke coördinator van Integrale Vroeghulp. Het gezin krijgt een casemanager toegewezen die het gezin thuis bezoekt voor een hulpvraag verduidelijking. Hierna worden de vragen voorgelegd aan een multidisciplinair team. Zij schrijven een integraal adviesplan. “Uiteraard blijft de regie in de handen van de ouders”, benadrukt Osterop, “zij moeten zich er goed bij voelen.” Fijn is dat de casemanager naast het gezin blijft staan, ook tijdens overleggen met het multidisciplinair team. Als ouders met het advies verder kunnen en op de goede plek terecht komen, laat de casemanager het gezin los of draagt over naar andere die het gezin zorg verlenen .

  Bovenregionaal
  Lokale hulp is voor deze kinderen niet genoeg. De mulitidisciplinaire expertise die zij nodig hebben, kan vaak alleen op bovenregionaal niveau georganiseerd worden. De deskundigen komen uit verschillende disciplines, zoals een kinder(revalidatie)arts, gedragswetenschapper, jeugdarts en experts vanuit het onderwijs. Vandaar dat het netwerk regionaal is opgezet.

  Download hier het artikel in PDF >>>

  Dit artikel is gepubliceerd in de bijlage van de Volkskrant (3/11/2015), Het Brein.
  Download hier Het Brein >>>

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers