Inloggen
Platform Integrale Vroeghulp

Platform Integrale Vroeghulp


 4/5 Sterren (3)

Kennisoverdracht en coaching on the job voor borging IVH

  Susan Osterop
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 83
  Door Susan Osterop in de groep Platform Integrale Vroeghulp 865 dagen geleden

  Categorie├źn: Praktijkvoorbeelden, Beleid, Casemanagement, Ketennetwerk


   0/5 Sterren (0)

  Kennisoverdracht en coaching on the job voor borging IVH

  Adri Foesenek is coördinator Integrale Vroeghulp in de regio West-Brabant. Toen duidelijk werd dat IVH onder het takenpakket van de gemeenten zou gaan vallen, begon zij direct met de deskundigheidsbevordering gericht op casemanagers IVH. ‘In de nieuwe situatie hebben zij een grotere rol, daarom moet de expertise bij hen goed geborgd zijn.’

  De regio West-Brabant is – als het gaat om jeugdzorg - nu opgedeeld in twee subregio’s: West-Brabant-West en West-Brabant-Oost. Onder elke subregio vallen negen gemeenten. In West-Brabant-West zijn de jeugdprofessionals ondergebracht in de organisatie SPR!NG, ook de casemanagers Integrale Vroeghulp. In West-Brabant-Oost werken de casemanagers voor de verschillende gemeenten. Ze maken onderdeel uit van een wijkteam, zorgteam of werken bij het CJG, net hoe de gemeente het organiseert.

  Voorheen waren er in elke gemeente één of twee casemanagers actief. Dat waren bijvoorbeeld medewerkers van MEE, een revalidatiecentrum of Jeugdzorg. “De kennis en ervaring die zij hebben opgedaan, mag niet verloren gaan door deze organisatorische verandering”, zegt Adri. “Daarom ben ik heel druk bezig geweest met kennisoverdracht. In de twee centrumgemeenten Roosendaal en Breda hebben we bij de CJG’s extra mensen opgeleid tot casemanagers.”

  Kracht zit in de samenhang
  Er werd gestart met een bijeenkomst voor de aankomende casemanagers om IVH-methode aan de hand van de zeven bouwstenen uit te leggen. Adri: “Dat de casemanagers het stappenplan volgen is enorm belangrijk. De kracht van IVH zit in de samenhang tussen de bouwstenen. Daarin is de multidisciplinaire aanpak en de snelle en goede begeleiding van ouders en kinderen verankerd. Haal je er losse deeltjes uit, dan stort het bouwwerk ineen.” Daarna volgde training en coaching ‘on the job’. “De deelnemers liepen een traject mee met een ervaren casemanager. Daarna zijn ze zelf aan de slag gegaan en een halfjaar later hebben we een evaluatiebijeenkomst gehad. Daar werden ervaringen gedeeld en hebben we verdere afspraken gemaakt.”

  Meerwaarde van centrale coördinatie
  Tot nu toe werden de casemanagers centraal aangestuurd door Adri. “Door deze coördinatie blijft Integrale Vroeghulp op de agenda staan. De visie en werkwijze zijn helder, mensen worden gevoed en ondersteund bij hun werk rond IVH. Als de coördinatie wegvalt, zoekt iedereen zijn eigen weg. Ik heb daar wel zorgen over. De kans is groot dat de effectiviteit van IVH afneemt als de coördinatie wegvalt. Ik denk dat er na verloop van tijd minder goed gesignaleerd wordt welke gezinnen baat hebben bij Integrale Vroeghulp. Dan wordt er sneller doorverwezen naar één instantie, waar ze vanuit één vakgebied naar de problematiek kijken. Voor kinderen met een complexe hulpvraag is dit te beperkt. De kracht van IVH is juist de brede blik van meerdere experts op verschillende vakgebieden. Zij kijken samen naar wat het kind werkelijk nodig heeft.”

  Casemanager heeft grotere rol
  In West-Brabant-West kan de coördinator van het expertteam een coördinerende rol vervullen voor de casemanagers. In de subregio Oost kiezen ze vooralsnog niet voor centrale coördinatie. “Ik ben nog bezig met het schrijven van een plan van aanpak om daar alle onderdelen van IVH te borgen. Duidelijk is in ieder geval dat de casemanager in de huidige opzet een grote rol heeft. Daarom doe ik er alles aan om de aanwezige kennis en ervaring aan hen over te dragen, zodat zij goed kunnen signaleren en begeleiden.”

  Download hier het praktijkvoorbeeld in een PDF bestand >>>

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers