Inloggen
Platform Integrale Vroeghulp

Platform Integrale Vroeghulp


 4/5 Sterren (3)

Gemeente Brunssum breidt aanpak vroegsignalering uit

  Susan Osterop
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 87
  Door Susan Osterop in de groep Platform Integrale Vroeghulp 797 dagen geleden

  Categorie├źn: Praktijkvoorbeelden, Beleid, Vroegsignalering, Ketennetwerk


   0/5 Sterren (0)

  Gemeente Brunssum breidt aanpak vroegsignalering uit

  De gemeente Brunssum gaat de aanpak Vroegsignalering verder uitbreiden. In een nieuw project doen ook de kinderopvanginstellingen mee. Daarnaast wordt de ‘vroegsignalering’ uitgebreid met een ‘vroegaanpak’. Met dit project wil Brunssum jonge kinderen, die dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling, een extra steuntje geven: “We sluiten de cirkel rondom het kind”.

  Bij een deel van de kinderen in de leeftijd tot 4 jaar is er sprake van taal- en gedragsproblemen. Voor de aanpak van taalachterstanden heeft Brunssum in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de voorschoolse educatie, waarmee op peuterspeelzalen taalachterstanden tijdig gesignaleerd en voorkomen worden . In het project Vroegsignalering ligt de nadruk juist op de aanpak van gedragsproblemen: door kinderen in de leeftijd tot 4 jaar tijdig de juiste hulp en ondersteuning aan te bieden, wordt voorkomen dat ze op latere leeftijd ernstige gedrags- of medische problemen ontwikkelen.

  Cirkel
  Brunssum deed, samen met de gemeente Heerlen, de eerste ervaringen met vroegsignalering op in een gezamenlijke pilot in 2013/2014. In totaal werden op de locaties in Brunssum en Heerlen gedurende de looptijd van deze pilot bij 337 kinderen (gedrags)problemen gesignaleerd en konden er tijdig vervolgacties worden aangeboden. Brunssum besloot, op basis van de ervaringen van de pilot, om te kijken hoe de systematiek van de vroegsignalering kan worden ingebouwd in de reguliere opvang van en onderwijs aan jonge kinderen.

  Brunssum startte daarom onlangs een project op de peuterspeelzalen en kinderopvanglocaties, als vervolg op de pilot. Medewerkers van jeugdzorgorganisaties Xonar en Radar zijn aanwezig op de locaties om de leidsters te ondersteunen in het herkennen van gedragsproblemen bij het kind. De ouders hebben een belangrijke rol in de aanpak van de problematieken. Ook andere partners spelen een rol, zoals de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het basisonderwijs, maar ook het Toegangsteam voor de Jeugdzorg. Wethouder Frank Joosten (Onderwijs): “We willen samen met iedereen, die een rol speelt bij het opgroeien en opvoeden van een kind, een sterke cirkel vormen rondom het kind en het gezin. Zo benutten we elkaars krachten om het kind aan een goede start te helpen.”

  Speciale zorg
  Kinderen waarbij problemen worden gesignaleerd, krijgen concrete hulp en ondersteuning om te voorkomen dat ze achterstanden in de ontwikkeling oplopen. Dat gebeurt bij voorkeur binnen het eigen gezin. Voor kinderen met zwaardere problemen wordt aanvullend nog een ‘vroegaanpak’ ontwikkeld. Deze kinderen worden met speciale zorg en voorzieningen opgevangen in een aparte groep waar zoveel mogelijk maatwerk wordt geboden.

  Ook bij de ‘vroegaanpak’ geldt dat de  hulp voor kinderen – en voor gezinnen – zoveel mogelijk in de eigen, vertrouwde omgeving wordt georganiseerd, benadrukt wethouder Thomas Gelissen (Jeugd). “Zodat het kind, met niet méér zorg en begeleiding dan strikt nodig is, een normaal leven kan blijven leiden, in het eigen gezin, op de eigen school. Dat is voor het kind uiteindelijk het allerbeste.”

  De gemeente wil tot de zomervakantie van 2016 ervaring opdoen met deze aanpak.

  Bron: gemeente Brunssum

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers