Inloggen
Zorg en onderwijs

Zorg en onderwijs


 0/5 Sterren (0)

Achtste voortgangsrapportage passend onderwijs

  Susan Osterop
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 31
  Door Susan Osterop in de groep Zorg en onderwijs 797 dagen geleden

  Categorie├źn: Beleid, Onderwijs en Zorg


   0/5 Sterren (0)

  Achtste voortgangsrapportage passend onderwijs

  Op 4 december is de achtste voortgangsrapportage passend onderwijs aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. In deze rapportage staat dat er in de afgelopen periode stappen zijn gezet om meer kinderen passende onderwijsondersteuning en zorg te bieden. In veel regio’s is een beweging op gang gekomen, waardoor het vaker lukt om kinderen een passende plek te bieden. Steeds meer gebeurt dat op een reguliere school. Maar er zijn ook aandachtspunten. Zo nemen nog niet alle scholen en samenwerkingsverbanden hun verantwoordelijkheid. Ook wordt de ruimte die het wettelijke kader biedt nog niet altijd gebruikt.

  Ieder kind een passende plek in het onderwijs
  Met de invoering van de nieuwe wetten in onderwijs en zorg is de basis gelegd om voor alle kinderen passende ondersteuning en zorg te bieden. Voor het overgrote deel van de kinderen lukt dat ook zonder problemen, maar het lukt helaas niet altijd om dat snel te realiseren. In deze gevallen is ondersteuning beschikbaar van onderwijs(zorg)consulenten. Wanneer ouders en school er ook met hulp van een onderwijs(zorg)consulent niet uitkomen, kunnen ouders een oordeel vragen aan de geschillencommissie. Vanuit de oude stelsels zijn er echter nog te veel kinderen die om uiteenlopende redenen niet naar school gaan. OCW en VWS richten daarom samen een tijdelijk Interventieteam Onderwijs en Zorg in om ervoor te zorgen dat deze kinderen die soms al jaren thuiszitten ook weer naar school kunnen.

  Meer leerlingen in het reguliere onderwijs
  Eén van de doelstellingen van passend onderwijs is dat meer leerlingen een passende plek hebben in het reguliere onderwijs. De eerste analyse van de (voorlopige) stand van de leerlingentelling op 1 oktober laat zien dat er stappen in die richting zijn gezet. In het sbo en het so zet de daling van de afgelopen jaren door. Deze daling is groter dan hiervoor. In het voortgezet onderwijs is ook een (procentuele) daling te zien van zowel de lichte ondersteuning (lwoo en pro) als voor het eerst in de zware ondersteuning (vso).

  (Onnodige) bureaucratie terugdringen
  Het terugdringen van (onnodige) bureaucratie is een ander doel van passend onderwijs. Met de wetgeving passend onderwijs is ruimte gekomen om veel (onnodige) bureaucratie te schrappen. Dat lukt nog niet overal. Zo blijkt uit een monitor van Lecso dat (v)so scholen veel bureaucratie ervaren bij het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen, zeker wanneer zij leerlingen hebben uit veel verschillende samenwerkingsverbanden. Uit de resultaten van het rapport “Eenmeting ervaren bureaucratie” komt naar voren dat de ervaren bureaucratie bij scholen en ouders nu vrijwel vergelijkbaar is met de situatie voor passend onderwijs. De komende periode wordt extra aandacht besteed aan het terugdringen van (onnodige) bureaucratie. Hiervoor is een werkgroep ingericht door de sectororganisaties en Lecso.

  Download hier de rapportages >>>

  Bron: website passend onderwijs

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers