Inloggen
Platform Integrale Vroeghulp

Platform Integrale Vroeghulp


 4/5 Sterren (3)

Zo veel mogelijk zelf doen met behoud van opgebouwde expertise

  Susan Osterop
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 212
  Door Susan Osterop in de groep Platform Integrale Vroeghulp 824 dagen geleden

  Categorie├źn: Praktijkvoorbeelden, Vroegsignalering, Onderwijs en Zorg, Ketennetwerk


   0/5 Sterren (0)

  Zo veel mogelijk zelf doen met behoud van opgebouwde expertise

  ‘Beter voorkomen dan genezen’: het klinkt cliché aldus beleidsadviseur Anke de Vries, ‘maar het is wel onze insteek’. Het uitgangspunt hierbij is dat de gebiedsteams zo veel mogelijk zelf doen en waar nodig externe expertise betrekken, zoals die van het netwerk Integrale Vroeghulp. Anke vertelt over de taakverdeling en het werken met gebiedsteams in Smallingerland.

  Anke werkt nu tien jaar als beleidsadviseur bij de gemeente Smallingerland en is onder andere verantwoordelijk voor het jeugdbeleid. “Jeugd is de rode draad in mijn loopbaan. Optimale ontwikkelingskansen voor de jeugd is mijn drijfveer. Daar spelen preventie en het vroegtijdig signaleren een belangrijke rol in. De gemeente is nu verantwoordelijk voor het totale jeugdbeleid. Preventie is daarvan een belangrijk onderdeel. Het klinkt misschien cliché, maar ‘voorkomen is beter dan genezen’ is onze insteek. En als voorkomen niet mogelijk is, moet je zorgen dat je er zo snel mogelijk bij bent. Dat betekent dat je op plaatsen waar veel jonge kinderen komen, de medewerkers goed moet toerusten om kinderen gezond en veilig te laten opgroeien ”

  Investeren in deskundigheid op de werkvloer
  “Wij willen dat eventuele problemen in de ontwikkeling zo veel mogelijk al door de jeugdgezondheidszorg, op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf worden gesignaleerd. Daarom subsidieert de gemeente cursussen voor medewerkers van deze voorzieningen. Ook hebben we afspraken gemaakt met verloskundigen, de kraamverzorging en de POP-poli (Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie) van het ziekenhuis om zelfs al tijdens de zwangerschap kwetsbare ouders te ondersteunen. Verder hebben we geïnvesteerd in meer deskundigheid op de werkvloer. Zo zijn er pedagogen die met de leidsters van peuterspeelzalen mee kunnen kijken. Als er een echt complexe zorgvraag is, kan het netwerk IVH worden ingeschakeld. “De coördinatie ligt bij de jeugdarts van het JGZ. Zij is met extra uren verbonden aan de vier gebiedsteams. Bij een hulpvraag kijkt het betreffende gebiedsteam eerst of het zelf voldoende expertise in huis heeft om een kind en de ouders te ondersteunen of door te verwijzen. Als het gebiedsteam er niet uitkomt, kijkt de jeugdarts mee. Zij is lid van het deskundigenteam, waarin ook een orthopedagoog en twee pedagogen zitten.”

  Gebiedsteam maakt ondersteuningsplan
  “Als een casus voor het deskundigenteam te complex blijkt, wordt het netwerk Integrale Vroeghulp erbij gehaald. In het netwerk zit ook een lid van de gebiedsteams. Op basis van het advies maakt deze medewerker een ondersteuningsplan in samenspraak met de ouders en betrokken zorgpartijen. Dit ondersteuningsplan geldt direct als beschikking voor de specialistische zorg in het kader van de Jeugdwet. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de medewerkers van de gebiedsteams zelf de regie kunnen houden over de casussen. Hierover zijn goede afspraken gemaakt met het netwerk IVH. Soms komen vragen ook rechtstreeks bij hen binnen, dan beoordeelt de coördinator IVH eerst of de casus daar werkelijk thuishoort. Als dit niet zo is, wordt de casus doorgespeeld naar het betreffende gebiedsteam.”

  Connectie met onderwijs
  “In de Friese IVH netwerken zit een ´consulent jonge risicokinderen´ vanuit het onderwijs. Onderwijs is binnen Integrale Vroeghulp een belangrijke samenwerkingspartner. Als het aan de orde is, bekijkt de consulent - samen met ouders - welke vorm van onderwijs het meest passend is voor een kind dat bij het team is aangemeld. Op die manier maakt de route passend onderwijs, evenals de route gespecialiseerde jeugdzorg, integraal onderdeel uit van het IVH netwerk. De consulent jonge risicokinderen wordt betaald door het samenwerkingsverband passend (primair) onderwijs en de vierentwintig Friese gemeenten.”

  Casemanagers met kennis en ervaring
  “De gebiedsteams verzorgen ook het casemanagement als het gaat om integrale vroeghulp. In elk team zit tenminste één medewerker die voorheen als casemanager bij MEE werkzaam was. Zo wordt de kennis en ervaring die daar is opgebouwd geborgd in de gebiedsteams. Het is belangrijk om bij complexe casussen multidisciplinair en met een brede blik naar het kind te kijken, maar het is ook goed dat alles op één punt samenkomt. Soms hebben de ouders ook bepaalde problemen en ondersteuning en in de gebiedsteams is dat in beeld. Zo zie je het kind in de context.”

  Goed op weg
  “Wij werken sinds januari 2015 met vier gebiedsteams. De gebiedsteams maken met de ouders het ondersteuningsplan en geven de beschikkingen af. Door te investeren in deskundigheid kunnen de gebiedsteams meer zelf als het gaat om analyse en diagnostiek. De werkwijze van het netwerk IVH is geïntegreerd in de werkwijze van de gebiedsteams. De lijnen zijn uitgezet en worden in praktijk gebracht. Het is belangrijk dat we met elkaar in contact blijven en het beleid monitoren, evalueren en bijstellen. Daarbij blijven we kijken naar wat de gebiedsteams zelf lokaal kunnen en waar ze expertise van buiten nodig hebben. Hierbij houden we oog houden voor het goed benutten van opgebouwde kennis en expertise, want we willen het kind uiteraard niet met het badwater wegspoelen.”

  Het praktijkvoorbeeld is hier te downloaden in PDF>>>

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers