Inloggen
Platform Integrale Vroeghulp

Platform Integrale Vroeghulp


 4/5 Sterren (3)

Jeugd- en Gezinsteams in Alkmaar werken aan Integrale Vroeghulp

  Susan Osterop
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 236
  Door Susan Osterop in de groep Platform Integrale Vroeghulp 796 dagen geleden

  Categorie├źn: Praktijkvoorbeelden, Beleid, Ketennetwerk


   0/5 Sterren (0)

  Jeugd- en Gezinsteams in Alkmaar werken aan Integrale Vroeghulp

  In de gemeente Alkmaar werken drie jeugd- en gezinsteams. Zij zien ook de gezinnen met jonge kinderen waarbij complexe vragen zijn en de expertise van Integrale Vroeghulp gewenst is. Bij de jeugd- en gezinsteams werken coaches vanuit de verschillende hulpverleningsinstellingen en vanuit de zorgaanbieders. Er werken in elk team ook Jeugd- en gezinscoaches die voorheen consulenten MEE waren en ervaring hebben met  IVH trajecten. Daarnaast zijn in 2015 ook zes jeugd- en gezinscoaches opgeleid die ook IVH-trajecten doen. “Het is een intensieve manier van werken, maar volgens de coaches levert het, zo lijkt het, uiteindelijk tijd op”, aldus Gerda Groothelm, teamleider jeugd- en gezinscoaches in Alkmaar.

  Gemeente Alkmaar subsidieert, samen met 17 andere gemeenten, de regionale coördinatie voor Integrale Vroeghulp. Daarnaast subsidieert Alkmaar MEE voor trajecten Onderzoek & Diagnostiek, die benut kunnen worden voor Integrale Vroeghulp. In alle drie de jeugd- en gezinsteams in Alkmaar zijn  jeugd- en gezinscoaches geschoold om trajecten Integrale Vroeghulp te verzorgen. De gedragswetenschappers van de gemeente Alkmaar begeleiden deze teams. Daarmee bepalen zij mede of een Integrale Vroeghulp traject  gestart wordt. Zo heeft de werkwijze van IVH, een verankering gekregen in de gemeente Alkmaar, volgens Ans Poel, senior project- en beleidsmedewerker Jeugdhulp en Wmo in Alkmaar.

  Kernteam kwetsbare positie
  Het multidisciplinaire kernteam van Integrale Vroeghulp werkt regionaal en doet dat uit financiering van de netwerkpartners. ‘Zij hebben daarin een kwetsbaarder positie. We hebben onze werkwijze aangepast en bepalen vooraf zorgvuldig welke expertise nodig is bij de bespreking van een kind. Partners krijgen vooraf informatie te lezen en we zorgen er dan voor dat er filmbeelden zijn van het kind. Vanuit diverse disciplines (kinderfysiotherapeut, ergotherapeut, GGZ-specialisten, kinderartsen, logopedie, onderwijsexperts van Passend Onderwijs, taal-spraakexperts van het NSDSK) kunnen we zo deskundigheid benutten’, volgens Monique Olsder, coördinator Integrale Vroeghulp  Noord Holland Noord.

  Trainingen werkwijze Integrale Vroeghulp
  In 2015 heeft de coördinator Integrale Vroeghulp flink geïnvesteerd in het geven van een training voor jeugd- en gezinscoaches die de Vroeghulpwerkwijze willen leren. In deze training kwam de werkwijze en de visie van Integrale Vroeghulp een de orde en welke onderdelen horen bij een IVH- traject? En waarom doen we die op deze manier?
  Er wordt zo breed mogelijk gekeken naar alle ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen met complexe vragen en naar de omstandigheden van gezin, de opvang en school. We hebben uitgelegd wanneer en hoe je een observatie doet op school, de opvang of thuis. Er is aandacht besteed aan de sociale kaart en informatie gegeven over syndromen en ontwikkelingsproblemen. En hoe het verslag als basis dient voor de bespreking met het kernteam.

  In de praktijk
  Het meest wordt toch geleerd in de praktijk, dus nadat de jeugd- en gezinscoaches een training hebben gehad. Dan gaan ze er in de praktijk mee aan de slag. De ingewerkte jeugd- en gezinscoaches krijgen begeleiding van de collega’s in het eigen gemeentelijk team die vanuit MEE gewend zijn om IVH-trajecten te doen. Daarnaast geeft de coördinator IVH ook individuele begeleiding en na afloop bespreekt zij de trajecten met hen na. Hoe is het gelopen en waar zitten knelpunten en zijn verbeteringen mogelijk. De ervaring is dat alle nieuwe ingewerkte jeugd en gezinscoaches erg enthousiast zijn over de werkwijze van IVH. Men ervaart het weliswaar als een intensief traject, maar ook als prettig om zo grondig en zorgvuldig te werk te kunnen gaan. De adviezen aan ouders zijn daardoor goed doordacht en passend op de situatie van het gezin.
  Dat de jeugd- en gezinscoaches vanuit de gemeentelijke teams werken, biedt voordelen maar heeft soms ook een kwetsbare kant. Het grote voordeel is dat men snel en efficiënt kan werken, de lijnen zijn kort en de inzet van mensen en middelen kan snel geregeld worden. De kwetsbaarheid ligt in het feit dat van de coaches ook verwacht wordt dat ze breder signaleren. Dat kunnen kwesties zijn die soms op gespannen voet staan met de onafhankelijke positie van de coaches die IVH-trajecten doen.

  Verder met transformeren
  Eén van de kernteams van Integrale Vroeghulp werkt voor de regio Noord Kennemerland, dus ook voor Alkmaar. In vergelijking met 2013 en 2014 kwamen er iets minder aanmeldingen vanuit de gemeente in 2015. Maar met de training van jeugd- en gezinscoaches en de verspreiding van IVH-expertise in de teams hoopt men dat kinderen en gezinnen de weg naar Integrale Vroeghulp weer weten te vinden. In de gemeente Alkmaar zijn twee gedragswetenschappers verbonden aan de Jeugd- en Gezinsteams die de mensen van de jeugd- en gezinsteams begeleiden. Het biedt perspectief dat zij beter op de hoogte zijn van de visie en werkwijze van IVH. Op die manier kan het beter verankerd raken. En er ligt voor 2016 de uitdaging om de samenwerking met het onderwijs en de kinderopvang te gaan versterken. Door de expertise naar de basisteams te brengen zijn daar goede kansen voor. En de hoop van Gerda Groothelm is; “IVH is een mooie en waardevolle voorziening voor de kinderen van Alkmaar, en we hopen dat de in 2016 de geïnvesteerde tijd ook tot meer resultaten gaat leiden.”

  Het praktijkvoorbeeld is hier te downloaden in een PDF>>>

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers