Inloggen
Platform Integrale Vroeghulp

Platform Integrale Vroeghulp


 4/5 Sterren (3)

Provinciaal inkopen faciliteert lokaal maatwerk.

  Susan Osterop
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 239
  Door Susan Osterop in de groep Platform Integrale Vroeghulp 761 dagen geleden

  Categorie├źn: Praktijkvoorbeelden, Beleid


   0/5 Sterren (0)

  Provinciaal inkopen faciliteert lokaal maatwerk.

  In de provincie Groningen kopen de 23 gemeenten de jeugdzorg gezamenlijk in, via de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG). Een tijdelijk organisatie die zo’n drie jaar zal bestaan. Rita Eilering, strategisch beleidsadviseur RIGG: “Deze inkoop op schaal van een hele provincie is redelijk uniek in Nederland. Alle Groninger gemeenten hebben zich gecommitteerd aan de uitvoering van het Groninger Functioneel Model en hebben zich solidair verklaard met betrekking tot de inkoop van de jeugdhulp.

  De jeugdhulp wordt ingekocht voor alle 23 gemeenten. Doel daarbij is een dekkend zorglandschap te creëren voor alle jeugdigen en gezinnen dat voor een deel is samengesteld uit bestaand zorgaanbod. Naast bestaand aanbod is er in het aanbestedingsproces naar trajecten gevraagd met een domeinoverstijgende en vernieuwende integrale aanpak die aan zouden sluiten op de transformatiedoelen van het nieuwe
  jeugdstelsel. Eén van deze vernieuwende ‘producten’ is het Vroeg Erbij Team. Er werd ingeschat dat dit een voorziening betrof die breed beschikbaar zou moeten zijn. We hebben daar een zodanig budget aan toegekend dat gemeenten meer armslag hebben om het uit te voeren, aldus Grietje Kalfsbeek, directeur RIGG. Vervolgens is het aan iedere gemeente zelf om te bepalen hoe en hoeveel men van dat product wil 'afnemen'.

  Integrale Vroeghulp nieuwe stijl
  Met het Vroeg Erbij Team wordt ‘Integrale Vroeghulp’ en het ‘Team Vroegsignalering’ samengevoegd, legt Jolanda Siegers, coördinator Vroeg Erbij Groningen uit. Integrale Vroeghulp is een samenwerking van MEE Groningen, Kentalis, Visio, Elker, NOVO, Accare en het UMCG. Team Vroegsignalering is een samenwerking tussen de GGD en Jonx.
  Door de samenvoeging van de kennis en ervaring van beide teams ontstaat er een integraal preventief en aansluitend aanbod. Dit aanbod is voor kinderen tot 12 jaar met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand, als gevolg van verstandelijke, zintuiglijke, lichamelijke en/of gedragsproblemen. Door het zo vroeg mogelijk inzetten van hulp worden complexere problemen op latere leeftijd voorkomen.

  Provinciale coördinatie
  Binnen Vroeg Erbij is bepaald wie welke diensten levert, daarin zijn de partijen benoemd die het daadwerkelijk zullen uitvoeren. De coördinatie voor Vroeg Erbij is voor 2016 centraal gecontracteerd voor alle gemeenten bij MEE Groningen. De coördinatie wordt provinciaal uitgevoerd en bestaat uit het beheren van de aanmeldingenstroom, maar ook het begeleiden van de lokaal werkende casemanagers en het faciliteren van de werkzaamheden van het provinciale expertiseteam. Dit is lokaal niet effectief te regelen en de provinciaal coördinator kan lokaal wel een aantal taken uitvoeren.

  Werkwijze en pilot in Oldambt en Bellingwedde
  Uitgangspunt van het Vroeg Erbij Team is ‘het versterken van eigen kracht waarbij de regie bij de ouders ligt’. Er wordt een oplossing bedacht die het beste bij de situatie past. Daarbij wordt eerst gekeken naar wat jeugdigen en ouders zelf kunnen doen om het probleem op te lossen of wat mensen in hun omgeving kunnen doen. De casemanager van het Vroeg Erbij Team is een medewerker van het Centrum Jeugd en Gezin. In de pilot van het CJG Oldambt-Bellingwedde heeft het Vroeg Erbij Team een directe verbinding met het basisteam. Iedereen kan aanmelden voor het Vroeg Erbij Team, bijvoorbeeld ouders, huisartsen, leden van het lokale basisteam, medewerkers van peuterspeelzalen, kinderopvang, en scholen.

  Lokaal versus regionaal
  Gemeenten kiezen hun eigen werkwijze op lokaal niveau, legt Barbara Fischer, manager Jonx uit. Bijvoorbeeld met een deskundig team van casemanagers in de wijkteams, een jeugdarts en een gedragsdeskundige. Sommigen gemeenten willen juist ‘zwaardere’ expertise beschikbaar hebben bij de voordeur, dus in het eerste contact met ouders en kinderen. Anderen organiseren de beschikbaarheid van deskundigen in een tweede stap. Er is een Vroeg Erbij provinciaal werkend expertiseteam waarin kinderen besproken kunnen worden, vanzelfsprekend in samenwerking met én in aanwezigheid van ouders.

  Kansen voor Groningen
  De inkoop voor 2016 is afgerond, het is duidelijk wat Groninger Gemeenten komend jaar kunnen aanbieden aan hun burgers. Rita Eilering: ‘het is erg inspirerend om te zien dat er mede dankzij deze wijze van inkopen van jeugdhulp, de transformatie verder vorm krijgt. Uiteraard zijn we er daarmee nog niet. Integrale trajecten kunnen verder opgezet en uitgewerkt worden, zodat er meer preventief gewerkt kan worden en er voor de ondersteuningsvragen van zowel jeugdigen als gezinnen tussen zorgaanbieders meer wordt samengewerkt én er meer maatwerk geleverd kan worden’.

  Het praktijkvoorbeeld is hier te downloaden in PDF>>>

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers