Inloggen
Platform Integrale Vroeghulp

Platform Integrale Vroeghulp


 4/5 Sterren (3)

Friesland vliegt regionale expertise in om lokale expertise te ondersteunen

  Susan Osterop
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 72
  Door Susan Osterop in de groep Platform Integrale Vroeghulp 617 dagen geleden

  Categorie├źn: Praktijkvoorbeelden, Beleid


   0/5 Sterren (0)

  Friesland vliegt regionale expertise in om lokale expertise te ondersteunen

  De Friese gemeenten werken provinciaal gezamenlijk aan de toekomst en positionering van Integrale Vroeghulp. Inzet is om verantwoordelijkheden en taken zoveel als mogelijk op gemeentelijk niveau te organiseren. Daarom worden stapsgewijs activiteiten van provinciaal niveau verlegd naar gemeentelijk uitvoeringsniveau. De toegang via de gebiedsteams is gewenst, maar het is geen doel het IVH netwerk lokaal te integreren. Alvorens activiteiten naar het lokale niveau te verleggen, wordt wel gekeken of aan alle noodzakelijke voorwaarden is voldaan (borging expertise, onafhankelijkheid, kwaliteit). De Friese aanpak kenmerkt zich door de verbinding van zorg en onderwijs met een consulent jonge risico kind. De GGD/jeugdgezondheidszorg heeft een belangrijke inhoudelijke rol en beheert het zorgdossier. De Friese invulling van de Integrale Vroeghulp is een voorbeeld van het regionaal jeugdgezondheidszorgmodel.

  Gebiedsteams
  Uitgangspunt van de 24 Friese gemeenten is: ‘lokaal doen, wat lokaal kan’ en werken vanuit het principe één kind, één gezin, één plan. Regionale expertise wordt ingevlogen, volgens het principe van ‘erbij halen’ om lokale expertise in de gebiedsteams te ondersteunen. Een integrale benadering van leefgebieden, vroeg signalering en preventie vormen kernpunten van de beoogde benadering. De 24 Friese gemeenten hebben ieder 1 of meerdere gebiedsteams. Daarnaast bestaan 5 IVH-teams. De gemeentelijke gebiedsteams zijn dé (beoogde) toegang voor ouders en jeugdigen met vragen over opgroeien, opvoeden en gezondheid. Bedoeling is dat vanaf 2017 de toegang tot de IVH-teams via de gebiedsteams loopt. Wel is van belang dat binnen ieder gebiedsteams een medewerker specifieke kennis over het jonge kind heeft. De gebiedsteams houden de regie over de casussen en verzorgen het casemanagement IVH vanuit specifieke kennis/ervaring IVH.

  JGZ spil van IVH
  De JGZ zorgt voor de expertise en coördinatie, beheert het IVH dossier en levert secretariaat. De jeugdarts heeft een belangrijke coördinerende rol op individueel niveau. Deze is verbonden aan gebiedsteams. Reguliere uren worden betaald uit Basispakket GGD/JGZ. Een aantal gemeenten koopt extra uren in die met andere middelen worden gedekt. De jeugdarts kijkt desgewenst met het gebiedsteam mee. Die is lid van het deskundigenteam. Afhankelijk van complexiteit casus wordt het IVH-team of andere expertise uit het netwerk IVH erbij gehaald.

  Kwaliteitsbewaking en monitor
  Naast deze coördinatie op casusniveau is er provinciale coördinatie. Deze is overstijgend en op het samenwerkingsverband gericht (ontwikkelingen, trends, afstemming, implementatie nieuwe werkwijze). Deze wordt nu door gemeenten apart bij MEE ingekocht en stapsgewijs afgebouwd en belegd bij gemeenten, mede afhankelijk van verdere evaluatie en beslissing over het borgen van deze taken.

  Verbinding zorg – onderwijs
  In aansluiting op Passend Onderwijs geeft een provinciaal werkzame consulent Jonge Risico Kind scholen handelingsgerichte adviezen. Deze wordt betaald door het samenwerkingsverband primair (passend) onderwijs en de Friese gemeenten.

  Download praktijkvoorbeeld »

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers