Inloggen
Platform Integrale Vroeghulp

Platform Integrale Vroeghulp


 4/5 Sterren (3)

Midden-Brabant garandeert goede zorg voor kinderen

  Susan Osterop
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 115
  Door Susan Osterop in de groep Platform Integrale Vroeghulp 621 dagen geleden

  Categorie├źn: Praktijkvoorbeelden, Beleid


   0/5 Sterren (0)

  Midden-Brabant garandeert goede zorg voor kinderen

  Vrijwel alle gemeenten in de regio Midden-Brabant doen een beroep op veldpartijen voor taken binnen het sociaal domein, waaronder de Integrale Vroeghulp taken. Zij zijn daarmee een voorbeeld van het veldpartijenmodel. Professionals van onder meer (jeugd)zorgorganisaties en dienstverleners maken deel uit van gemeentelijke toegang/wijkteams en een regionaal expertiseteam 0-7 jaar. De coördinatie en het casemanagement IVH is regionaal georganiseerd en ingekocht en er wordt gewerkt volgens de bouwstenen IVH. Op deze manier wordt specialistische kennis behouden en geïntegreerd in de nieuwe organisatie van het sociaal domein. Gelijktijdig zetten gemeenten in op innovatie, zoals met een project voor en door ouders.

  Samen voor de jeugd
  De 9 gemeenten in Midden-Brabant ofwel Hart van Brabant geven gezamenlijk onder het motto ‘Samen voor de jeugd’ vorm aan het nieuwe jeugdstelsel. Zij hebben de toegang tot het jeugddomein lokaal ingevuld. Regionale Expertiseteams ondersteunen en adviseren de professionals van de Toegang/wijkteams bij complexe vragen. Er is een Regionaal Expertiseteam 0-100 jaar en een Regionaal Expertiseteam 0-7 jaar (IVH).

  Vakspecialisten adviseren onafhankelijk
  De Expertiseteams worden gevormd door een vaste kern en een aantal specialisten die op afroep beschikbaar zijn voor advies. De vakspecialisten nemen 'zonder last van en ruggenspraak' met de eigen organisaties deel aan het Expertiseteam. Zij geven de professionals in de Toegang/wijkteams geen bindend, maar wel een zwaarwegend, onafhankelijk advies. Het advies is gebaseerd op het principe één gezin, één plan, één contactpersoon. Het uiteindelijke advies wordt te allen tijde gegeven door de professional van de Toegang/wijkteams.

  Samenhangende organisatie
  Om onduidelijkheid of overlap te voorkomen tussen de verschillende Expertiseteams coördineert één persoon beide expertiseteams en het netwerk IVH. Zo ontstaat een optimale koppeling en kan vanuit de praktijk stapsgewijs gebouwd worden aan een verdere integratie van expertise in de lokale en regionale organisatie. Gemeenten hebben deze coördinatie gezamenlijk ingekocht en hebben ook het casemanagement IVH apart ingekocht. Regionaal zijn daardoor vijf casemanagers IVH actief. De betrokkenheid van de veldpartijen wordt geborgd door hen deel te laten nemen aan een regionale klankbordgroep.

  Werken aan innovatie voor/door ouders
  In Midden-Brabant is de inhoudelijke werkwijze van Integrale Vroeghulp volgens de zeven bouwstenen. In die aanpak staan ouders en kinderen centraal. Naar ouders luisteren staat altijd voorop. Maar sinds kort wordt de inzet van ouders gebruikt bij een innovatief project. Ouders met ervaring met Integrale Vroeghulp gaan “nieuwe ouders” helpen. De ervaringsdeskundigheid wordt hierbij gebruikt en staat voorop.

  Download praktijkvoorbeeld (pdf) »

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers