Inloggen
Platform Integrale Vroeghulp

Platform Integrale Vroeghulp


 4/5 Sterren (3)

Expertisenetwerk jonge kind in de provincie Utrecht bijeen op 30 juni 2016

  Susan Osterop
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 118
  Door Susan Osterop in de groep Platform Integrale Vroeghulp 499 dagen geleden

  Categorie├źn: Praktijkvoorbeelden, Beleid, Ketennetwerk


   0/5 Sterren (0)

  Expertisenetwerk jonge kind in de provincie Utrecht bijeen op 30 juni 2016

  Een regiegroep van enkele partners (Auris, Youke, Amerpoort, Reinaerde) van de voormalige stuurgroep Integrale Vroeghulp Utrecht heeft het initiatief genomen om een kennisnetwerk te starten. Zij willen de opgedane kennis niet verloren laten gaan. Zeker niet in deze tijd van transformatie, waarin ze op zoek gaan naar nieuwe netwerken jonge kind in de regio’s in de provincie Utrecht.
  De regiegroep wil twee keer per jaar een bijeenkomst organiseren met als doel kennis en ontwikkelingen uitwisselen, de kennis van de bouwstenen Integrale Vroeghulp te borgen en de landelijke aansluiting blijven volgen.

  Eerste bijeenkomst groot succes!
  Op 30 juni 2016 was de eerste bijeenkomst bij Auris in Houten. De opkomst was groot, er is behoefte aan het uitwisselen van informatie. Professionals (o.a. JGZ, gedragsdeskundigen, jeugdhulpverleners, beleidsmensen, maatschappelijk werk, onderwijs) uit verschillende jeugdzorgregio’s waren aanwezig. Professionals zullen elkaar op moeten blijven zoeken en afspraken maken over de zorgcoördinatie. Dit betekent ook een samenwerking met gemeenten opzoeken. Aan bod kwamen tal van “good-practices uit de regio, waarbij de aanwezigen zeker geïnteresseerd zijn om deze met elkaar te delen.

  Platform voor kennisdeling
  Het digitale platform Integrale Vroeghulp is dé plek om kennis te delen en online samen te werken. Er gaat gekeken worden om de provincie Utrecht en de jeugdzorgregio’s in de provincie ook een plek te bieden. Vanaf 2016 worden de gemeenten ook van informatie over Integrale Vroeghulp voorzien met factsheets en praktijkvoorbeelden op een themawebsite van de VNG. Op de bijeenkomst is een korte Powerpoint presentatie gegeven over de mogelijkheden.

  Doorverwijzing in de provincie is lastig
  Vanaf begin 2016 is er geen provinciale coördinator Integrale Vroeghulp meer voor Utrecht. In elke jeugdzorgregio is het afhankelijk van de gemeenten hoe Integrale Vroeghulp geborgd wordt. Dit heeft tot gevolgen dat partners in het netwerk niet goed meer geïnformeerd zijn. Binnen de jeugdzorgregio’s speelt het minder dat professionals de weg niet weten te vinden, maar een kinderarts uit het Wilhelmina Kinderziekenhuis gaf aan de weg voor ouders met jonge kinderen niet te kunnen vinden. De uitdaging voor deze regio is hoe dit (weer) beter georganiseerd kan worden.

  Voorwaardelijk
  De gemeenten bepalen het beleid. Positionering van Integrale Vroeghulp/expertise jonge kind in de gemeenten is van groot belang voor het behalen van succes. Afspraken met wijkteams, wat is lokaal en wat is regionaal georganiseerd, zullen ook in overleg met gemeenten gemaakt moeten worden. Nieuwe initiatieven organiseren dus ook altijd in overleg met de gemeente, los ontwikkelen heeft geen zin. Initiatieven moeten ondersteund worden door gemeenten (positioneren) en coördinatie moet belegd en erkend zijn door gemeente, kortom de visie van de gemeente is voorwaardelijk.

  Voorbeelden van positionering IVH
  Er zijn verschillende vroeghulpteams gepositioneerd binnen het CJG of het wijkteam. (o.a. Utrecht, Veenendaal). Heel belangrijk hierbij is dat er aandacht-functionarissen/specialisten jonge kind benoemd zijn. Vroegdiagnostiek groepen zijn goede ‘spinn-offs’ in de diverse gemeentes. Het betrekken van het samenwerkingsverband primair onderwijs en de voorschool is een aandachtspunt.

  Knelpunten ervaren
  De professionals weten de knelpunten wel te benoemend. Het ontbreken van de coördinatie van IVH wordt gemist. De verantwoordelijkheden met betrekking tot vroegsignalering zijn niet belegd. Gemeenten organiseren op verschillende manieren, dat hoeft geen knelpunt te zijn, maar wordt wel ervaren, omdat professionals die regionaal werken de varianten en afspraken van de gemeenten (nog) niet kennen. En soms wordt er ervaren dat er helemaal geen regie is en dat professionals ervaren dat kennis verloren gaat.

  Varianten van borging IVH
  De verschillende varianten laten zien dat gemeenten werken aan transformatie in het sociaal domein. Met de opgebouwde expertise rond het jonge kind integreren ze de IVH-aanpak steeds verder in het gemeentelijk jeugdstelsel. In deze factsheet staan de varianten omschrijven en wordt verwezen naar praktijkvoorbeelden.

  Volgende bijeenkomst
  Professionals die aanwezig waren geven aan graag een volgende bijeenkomst te willen hebben. De wens is om meer inhoudelijke verdieping te krijgen in de diverse werkwijzen en hoe er aansluiting gekregen kan worden bij de gemeentes om toch weer coördinatie/ aanspraakpunt te organiseren.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers