Inloggen
Platform Integrale Vroeghulp

Platform Integrale Vroeghulp


 4/5 Sterren (3)

Integrale Vroeghulp in Midden Holland: GOUDVIS

  Susan Osterop
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 96
  Door Susan Osterop in de groep Platform Integrale Vroeghulp 460 dagen geleden

  Categorie├źn: Praktijkvoorbeelden, Beleid


   0/5 Sterren (0)

  Integrale Vroeghulp in Midden Holland: GOUDVIS

  Veertien organisaties in de regio Midden-Holland werken samen in Integrale Vroeghulp/Goudvis. Goudvis staat voor Gouda - Vroeg – Integraal – Signaleren. Zij is er voor advies en coördinatie van hulp aan jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen. Goudvis heeft expertise over kinderen tot 7 jaar (‘puzzelkinderen’) voor hun ouders die met complexe vragen zitten. Het gaat vaak om meervoudige problemen in de motoriek of sociaal-emotioneel, cognitief, zintuiglijk, spraaktaalgebied en gedrag.

  Hoe werkt Goudvis?

  • Ouders nemen contact op met de coördinator van Integrale Vroeghulp/Goudvis. Als besloten wordt tot aanmelding, krijgen de ouders een vragenlijst toegestuurd.
  • De trajectbegeleider neemt contact op met ouders en maakt een afspraak voor een uitgebreid intakegesprek. Hierbij is ook het kind aanwezig.
  • Van dit gesprek komt een verslag, eventueel aangevuld met informatie van derden (peuterspeelzaal, consultatiebureau).
  • Ouders en kind worden uitgenodigd voor de Goudvis Poli. In deze poli wordt het kind (0-4 jaar) twintig minuten door de kinderarts, twintig minuten door de revalidatiearts en twintig minuten door de gedragswetenschapper gezien. De oudere kinderen (5-6 jaar) worden in de poli een half uur gezien door de kinderarts en een half uur door de gedragswetenschapper.
  • Er volgt een nabespreking door het Integrale Vroeghulp/Goudvis team. Uit dit overleg komt een advies. Het team stelt geen diagnose.
  • Het advies wordt binnen twee weken met de ouders besproken door de trajectbegeleider en een deskundige uit het Integrale Vroeghulp/Goudvis team.
  • De ouders beslissen of zij met dit advies aan de slag willen. De trajectbegeleider helpt de ouders met doorverwijzingen en/of aanmeldingen.

  In korte tijd duidelijkheid
  Moeder Sandra: “Ik was ervan overtuigd dat er meer met Marnix aan de hand was. Er was gewoon iets. Zijn gedrag verslechterde en hij werd steeds minder goed te sturen. Bij de Goudvis (poli) werd Marnix in drie keer twintig minuten onderzocht. De kindgerichte, vriendelijke benadering was een verademing. Ik voelde me begrepen en er werd veel breder naar Marnix’ gedrag en de oorzaak ervan gekeken. Voor ons was het prettig om snel duidelijkheid te hebben, ook al was het heftig om zoveel vragen in zo’n korte tijd te moeten beantwoorden.” Lees hier het blog>>>

  Samenwerking
  Samenwerkingspartners van Integrale Vroeghulp Midden-Holland zijn Groene Hart Ziekenhuis, MEE Midden-Holland, Curium-LUMC Gouda, ASVZ, Centrum Autisme Rivierduinen, De Banjaard, Gemiva SVG-Groep, GGD Hollands Midden, Rivierduinen, GGZ kinderen en jeugd, Vrijgevestigd Logopedist, Onderwijsadvies, Sophia Revalidatie Gouda, Stek Jeugdhulp en Koninklijke Auris Groep.

  De samenwerking met de sociale teams van de gemeenten is de afgelopen tijd versterkt. Dit komt omdat de trajectbegeleiders IVH werkzaam zijn in de sociale teams van verschillende gemeenten. Het blijft wel een aandachtspunt hoe men kennis en kunde van de trajectbegeleiders IVH kan bewaken binnen de sociale teams.

  Online samenwerken
  De regio Midden Holland maakt gebruik van het digitaal platform Integrale Vroeghulp. Zij hebben hier hun eigen website met informatie. De trajectbegeleiders IVH zijn getraind om hun werkwijze IVH via de community uit te voeren. Ze doen dit met open en gesloten groepen. Ze kunnen de dossiers IVH hier plaatsen en klaar maken voor de Goudvispolikliniek.

  Gemeenten financieren de coördinatie van de keten
  Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas en Bodegraven-Reeuwijk hebben allemaal de onafhankelijke coördinatie IVH ingekocht en zorgen er dus voor dat er een coördinator voor het netwerk is. De kinderen die bij IVH Goudvis komen, zijn afkomstig uit diverse gemeenten binnen deze regio.

  Succesvol
  Het unieke aan de Goudvispoli is de multidisciplinaire benadering door organisaties vanuit de hele regio. Het succes van de Goudvispoli is vooral toe te schrijven aan de kracht van de verschillende disciplines die in zeer kort tijdsbestek een totaalbeeld vormen. Door deze aanpak komen inzichten naar voren die anders vaak achterwege blijven. “Het is voorgekomen dat een kind al twee jaar zonder succes aan het ‘dokteren’ was en na een bezoek aan de Goudvispoli wel snel werd toegeleid naar de juiste hulp. Doordat er vanuit verschillende invalshoeken op hetzelfde moment naar een kind gekeken wordt, kan het totaalplaatje ineens duidelijk zijn en kostenbesparend. Daarom biedt deze werkwijze een goede oplossing”, aldus de coördinator IVH.

  Kansen en uitdagingen
  Juist in de tijd van transformeren en veel veranderingen zijn er zeker kansen en uitdagingen waar de Goudvis aan kan werken. Hoe kan een (bestaand) netwerk Integrale Vroeghulp meebewegen met de speerpunten binnen de gemeenten? Ook zijn ontwikkelingen per gemeente nog verschillend, dus hoe sluit en regionaal netwerk hier goed op aan?

  Transformatie, bezuinigingen en taakverschuivingen zijn onderwerpen die ervoor zorgen dat organisaties het best lastig hebben: welke invloed heeft dit op integraal werken? Kortom, er liggen voor regio Midden Holland echt wel uitdagingen om voor het jonge kwetsbare kind alles goed te borgen en de kwaliteit te bewaken. Hiervoor zetten gelukkig veel professionals zich voor in.

  Goudvis is voorbeeld van ‘veldpartijenmodel’
  De gemeenten in Midden Holland doen een beroep op veldpartijen in zorg, medische expertise, GGZ, onderwijs, welzijn voor taken binnen het sociaal domein. De Goudvis is hiervoor het regionale expertiseteam Integrale Vroeghulp 0-7 jaar. Er is specifiek trajectbegeleiding IVH en hiervoor ligt de uitvoering bij meer partijen in het sociaal domein, bijvoorbeeld MEE, JGZ en aanbieders, wijkteams.

  Meer weten?

  Download hier het praktijkvoorbeeld in een PDF bestand

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers