Inloggen
Platform Integrale Vroeghulp

Platform Integrale Vroeghulp


 4/5 Sterren (3)

Integrale Vroeghulp: 'Deze expertise kun je niet uitsmeren over lokale teams’

  Susan Osterop
  Door Susan Osterop in de groep Platform Integrale Vroeghulp 478 dagen geleden

  Categorieën: Praktijkvoorbeelden, Beleid


   0/5 Sterren (0)

  Integrale Vroeghulp: 'Deze expertise kun je niet uitsmeren over lokale teams’

  In de regio Haaglanden wilden partijen een onderbouwde keuze maken als het gaat om de inzet van Integrale Vroeghulp (IVH). Hebben we IVH echt nodig? Kunnen we met meerdere gemeenten samen optrekken? En hoe kunnen we IVH onderdeel laten zijn van de wijkstructuur in de verschillende gemeenten? Een onderzoek moest antwoord geven op deze vragen. Priscilla Stikkolorum, beleidsmedewerker Jeugdhulp/Jeugdgezondheidszorg bij de gemeente Rijswijk, vertelt over de uitkomsten.

  In de regio Haaglanden wordt jaarlijks een aantal kinderen per gemeente naar IVH verwezen. Op initiatief van MEE onderzocht een werkgroep of het wenselijk was om de inzet van IVH te continueren en zo ja in welke vorm. “We hebben de betrokken elf gemeenten gevraagd wat de meerwaarde van IVH is. We wilden ook weten of hun lokale teams zelf IVH-expertise in huis hebben”, vertelt Priscilla Stikkolorum, die deel uitmaakt van de werkgroep. Verder boden we aan een bijeenkomst te organiseren, mocht er meer informatie nodig zijn over wat IVH biedt, hoe dit georganiseerd is en wat de meerwaarde is. Die bijeenkomst bleek niet nodig, er waren maar twee gemeenten die nog wat vragen hadden over IVH. Inmiddels is er een goed gesprek geweest met deze twee gemeenten.”

  Deze expertise kun je niet uitsmeren
  De elf gemeenten zijn het er unaniem over eens dat IVH meerwaarde heeft. “Daar ben ik blij mee, want dat is ook mijn overtuiging”, zegt Priscilla. “Via IVH is er een connectie met het bovenlokale zorgaanbod, bijvoorbeeld van de verschillende ziekenhuizen en specialistische zorginstellingen. Dit bovenlokale veld is vertegenwoordigd in IVH. Stel je voor dat je deze schakel laat vervallen. Dan moeten specialisten connecties gaan onderhouden met allerlei lokale teams. Daarnaast bundelt IVH enorm veel specialistische expertise waardoor een juiste diagnose en een juiste verwijzing op een snelle manier tot stand komen. Die expertise kun je niet uitsmeren over lokale teams. De wens van de gemeenten was dan ook om de samenwerking met IVH voort te zetten en de verbinding met het lokale veld verder te versterken.”

  Wie is de linking pin?
  Niet elke gemeente heeft de jeugdwijkteams op eenzelfde manier georganiseerd. “In Rijswijk is het jeugdwijkteam een netwerkorganisatie met daarin verschillende professionals. Een van hen is de linking pin richting IVH. Bij ons is dat een medewerker van MEE. In andere gemeenten werkt de casemanager niet vanuit een lokaal team, maar er is wel nauw contact. Het maakt in feite niet uit hoe het geregeld is, als er maar een linking pin is die de anderen weten te vinden. Door het onderzoek zijn de lijnen wel duidelijker geworden.”

  Fair om kosten te delen
  De elf gemeenten die IVH gezamenlijk subsidiëren zijn Delft, Midden-Delfland, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar, Vlaardingen en Maassluis. Zij hanteren hierbij een verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners. “Het aantal kinderen dat wordt verwezen naar IVH fluctueert. Als het er in een bepaald jaar minder zijn, betaal je toch voor de voorziening. Dat is logisch, er zijn mensen voor aangenomen. Het gaat hier om een specialistische bovenlokale voorziening Als het nodig is, moet de juiste zorg direct voorhanden zijn. Dan wil je niet eerst nog van alles moeten regelen. Juist bij deze jonge doelgroep heeft het zo veel meerwaarde als ze zo vroeg mogelijk op de goede plek terechtkomen. We hebben deze zorg op regionaal niveau nodig en dan vind ik het niet meer dan fair om de kosten te delen.”

  Meerwaarde scherp voor ogen houden
  Volgens Priscilla heeft het onderzoek ook geholpen om mensen (opnieuw) bewust te maken van wat IVH is. “Ik merkte dat zelf en ook bij collega’s. Ik denk dat het belangrijk is dat IVH de gemeenten goed op de hoogte houdt. Bijvoorbeeld door een korte update tijdens het kwartaalgesprek. Dat je dan hoort hoeveel kinderen er zijn aangemeld, via welke lijntjes dat liep, wat voor soort problematiek er speelde en waarom dit lokaal niet kon worden opgelost. Zo houdt je de meerwaarde en doelgroep scherp voor ogen. Wat ik zelf ook een eyeopener vond, was een gesprek met een specialist tijdens een bezoek aan het Erasmus MC. Ik noemde IVH en het was meteen zo klaar als een klontje waar ik het over had: een voor hem essentiële schakel. Ik realiseerde me dat er achter IVH een hele beroepsgroep zit die er blij mee is en er dankbaar gebruik van maakt.”

  IN HET KORT
  Resultaten onderzoek samenhang lokale jeugdwijkteams en IVH

  • Lokaal wordt multidisciplinair samengewerkt, maar bij IVH krijgen ouders de kans om zelf bij dit team aanwezig te zijn. Ze maken hier goed gebruik van in hun zoekproces.
  • IVH sluit goed aan op wat ouders belangrijk vinden in de hulpverlening als er zorgen zijn over de ontwikkeling van hun kind. Bijvoorbeeld goede communicatie met ouders en andere gezinsleden, de regie van de ouders respecteren en versterken.
  • De aansluiting met het (specialistische) medische circuit is er lokaal niet. De jeugdarts heeft wel een signalerende functie. Bij IVH kijkt het medische circuit mee. Hierdoor kan de juiste diagnose snel gesteld worden. 
  • Bij IVH is de kennis over kinderen 0-7 jaar gegarandeerd, inclusief de GGZ. Iedere gemeente heeft algemene kennis beschikbaar, maar IVH bundelt de kennis van alle disciplines.
  • De casemanagers IVH beschikken over een bovenregionale sociale kaart. Hiermee kunnen zij weer aanspreekpunt zijn voor de zorgprofessionals in de lokale wijkteams.

  Lees hier het de uitgebreidere versie van het onderzoek>>>

  IVH regio Delft en Zoetermeer  is voorbeeld van ‘veldpartijenmodel’
  De gemeenten in Haaglanden, Vlaardingen en Maassluis doen een beroep op veldpartijen in zorg, medische expertise, GGZ, (onderwijs,) welzijn voor taken binnen het sociaal domein. De Integrale Vroeghulp is het regionale expertiseteam voor de kinderen van 0-7 jaar. Er is specifiek trajectbegeleiding IVH en hiervoor ligt de uitvoering bij MEE Zuid Holland Noord. Elke gemeente heeft zijn eigen IVH casemanager en werkt veelal vanuit het lokale (jeugd)wijkteam.

  Meer weten?
  Meer informatie over de gemeentelijke varianten van borging IVH, bekijk hier de factsheet >>
  Meer informatie over de IVH Haaglanden, bekijk de website >>
  Of neem contact op met de Coördinator IVH Emelie Sloots: E.Sloots@meezhn.nl

  Dit praktijkvoorbeeld is hier te downloaden in een PDF >>>

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers