Inloggen
Platform Integrale Vroeghulp

Platform Integrale Vroeghulp


 4/5 Sterren (3)

Signalering en Vroeghulp in IJsselstein

  Susan Osterop
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 150
  Door Susan Osterop in de groep Platform Integrale Vroeghulp 446 dagen geleden

  Categorie├źn: Praktijkvoorbeelden, Beleid


   0/5 Sterren (0)

  Signalering en Vroeghulp in IJsselstein

  Wanneer kinderen te maken krijgen met problemen in hun ontwikkeling, ontstaan de zorgen meestal in de baby-, peuter- of kleutertijd. Maar juist op die leeftijd ontwikkelen kinderen zich erg snel en is het dus lastig om erachter te komen wat er precies speelt. Specifieke en multidisciplinaire deskundigheid is dan nodig. Vroeghulp en tijdige diagnostiek voorkomen toenemende problemen, leed én kosten op lange termijn. In IJsselstein kozen ze voor een samenwerking tussen CJG, Jeugdteam en professionals met expertise over de ontwikkeling van het jonge kind.

  Ambities voor IJsselstein 

  • Laagdrempelige multidisciplinaire (consultatie en) signalering en vroege jeugdhulp in IJsselstein. Ouders kunnen gemakkelijk, snel en op een vertrouwde plek advies krijgen van een team van deskundigen voor hun jonge kind met een complexe hulpvraag. Ouders voelen zich gehoord in hun zorgen en zijn direct betrokken bij het advies en de vervolgacties.
  • Ouders gaan naar huis met deskundige adviezen die in gezamenlijk overleg met de juiste experts tot stand zijn gekomen, afgestemd op de hulpvraag. Ouders maken hun eigen keus over het vervolgtraject en worden hierin begeleid. Ouders en kind worden zo dichtbij mogelijk, in de eigen leefomgeving, verder geholpen. 
  • Geen onnodige stappen en geen onnodige wachttijd voor ouders en kind: de wachttijd tussen signalering en aanpak is kort. Er is een vlotte toeleiding naar passende ondersteuning, (medische) zorg, diagnostiek en/of jeugdhulp. Hierdoor worden zwaardere problemen voorkomen. 

  Werkwijze
  De aanpak richt zich op jonge kinderen van 0 t/m 6 jaar met meervoudige ontwikkelingsproblemen. Het proces is in 5 stappen:

  1. Aanmelding van kind en inschakeling JGZ team
  2. Vraagverhelderingsgesprek met trajectbegeleider (jeugdverpleegkundige)
  3. Gesprek met ouders en professionals gezamenlijk
  4. Vervolgplan
  5. Evaluatie

  Voorbeelden van ontwikkelingsproblemen zijn:

  • Verdenking autisme spectrum stoornissen(ASS)
  • Gedragsproblemen, bijvoorbeeld verdenking ADHD, angsten of hechtingsproblematiek
  • Verdenking psychomotorische ontwikkelingsstoornissen (cognitief, motorisch, spraak/taal, zintuiglijk gebied etc.)
  • Problemen op meerdere terreinen (fysiek, psychosociaal, gedrag, opvoeding etc.).

  Wie signaleren er?
  Signaleren van problemen gebeurt door ouders, jeugdgezondheidszorg, opvoedspreekuur, jeugdteam, VVE, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, scholen, huisarts, POH GGZ Jeugd, kinderarts etc.  Ouders of professionals kunnen de aanmelding doen bij het CJG.

  Wat gebeurt er na aanmelding?
  Na aanmelding gaat de jeugdverpleegkundige van het gezin met ouders in gesprek over de zorgen. Soms is dit voldoende voor het gezin om weer op het juiste spoor te komen.

  Is er meer nodig?
  Dan volgt stap twee. In een uitgebreider gesprek bij het gezin thuis zal de jeugdverpleegkundige de vraagverheldering uitvoeren en hiervan een verslag opstellen ter voorbereiding van het gesprek.
  In IJsselstein bestaat het team uit een lokale jeugdarts, de jeugdverpleegkundige (tevens trajectbegeleider) en 1 of 2 (regionale) professionals met expertise. Het team wordt aangestuurd door de procesregisseur van CJG en jeugdteam. Ook een pedagogisch medewerker of leerkracht / intern begeleider kan op wens van ouders aanwezig zijn bij het gesprek.

  Expertise erbij vragen
  In het gezamenlijk overleg met professionals en ouders wordt de hulpvraag besproken en geeft het team adviezen op maat.
  De jeugdarts is gedurende het traject verantwoordelijk voor het zo nodig inschakelen of consulteren van gespecialiseerde (para)medische expertise zoals kinderarts, kinderpsychiater, arts verstandelijk gehandicapten, revalidatiearts, audioloog, logopedist of fysiotherapeut. Evenals aanvullende expertise op het gebied van passend onderwijs.

  Met ouders een plan maken
  Na het gesprek maakt de jeugdverpleegkundige samen met de ouders een vervolgplan en bewaakt de voortgang. De jeugdverpleegkundige blijft naast de ouders staan, totdat de hulp naar tevredenheid in gang is gezet, ouders en kind geen vragen meer hebben en het gezin zelfstandig (met het eigen netwerk) verder kan.
  De jeugdarts verzorgt eventuele verwijzing naar jeugd GGZ of jeugdhulp. Soms biedt de jeugdverpleegkundige tijdelijk extra ondersteuning ter overbrugging van wachtlijsten. Hierbij wordt o.a. samengewerkt met vrijwilligersorganisaties, POH jeugd GGZ, thuisbegeleiding en Video Home Trainers.
  De huisarts en andere betrokkenen worden schriftelijk geïnformeerd met toestemming van ouders. Nadat het proces doorlopen is wordt een klanttevredenheidsonderzoek verstuurd naar ouders.

  IVH IJsselstein is een voorbeeld van gemeentelijk variant ‘jeugdgezondheidsmodel’
  De inbedding in de gemeente IJsselstein sluit aan bij de variant van een (regionaal) gezondheidsmodel. Vanuit de jeugdgezondheidszorg is een coördinerende rol aangenomen. De jeugdarts fungeert als schakel naar andere expertises.
  Meer informatie over de gemeentelijke varianten van borging IVH, bekijk hier de factsheet >>

  Meer weten?
  Meer weten over IVH in de provincie Utrecht, bekijk de website>>
  Of neem contact op met Christiane Franquinet,  jeugdarts en CJG procesregisseur, mail: c.franquinet@vitras.nl

  Het praktijkvoorbeeld IJsselstein is hier te downloaden in een PDF >>>

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers