Discussies

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 9554

Discussie starten

‣ Klik op de knop 'Toevoegen' in het menu en vervolgens op 'Content toevoegen'
‣ Klik op de knop 'Discussies'
‣ Klik op 'Toevoegen'
‣ Bedenk een titel voor je discussie en omschrijf het onderwerp van je discussiepunt of vraag
Voeg de juiste tags toe om je discussie goed vindbaar te maken
Bedenk voor wie de discussie zichtbaar moet zijn (hoe meer mensen de discussie kunnen zien, hoe meer kans op reacties)
‣ Klik op de knop 'Opslaan'.  

Reageren op een discussie

 Klik op de discussie waar je op wilt reageren
 Typ je reactie in het tekstveld
 Klik op  'Antwoord'

Discussie of reactie bewerken verwijderen

Ga naar de discussie en klik op 'Bewerken' om je discussie of je reactie te bewerken
Klik op het kruis om je reactie of je discussie te verwijderen. Alleen degene die de discussie is gestart kan de discussie verwijderen. Alle reacties worden dan ook verwijderd.

Discussie sluiten

‣ Klik op de discussie
‣ Klik op 'Bewerken'
‣ Kies bij 'Status van de discussie' voor 'gesloten' 
‣ Klik op 'Opslaan'