Inloggen
Zorg en onderwijs

Zorg en onderwijs


 0/5 Sterren (0)

Zoek in deze groep

Leden van de groep

Zorg en onderwijs

Zorg en onderwijs

Eigenaar: Susan Osterop

Leden van de groep: 13

Omschrijving:

Integrale Vroeghulp een verbinding tussen zorg en onderwijs

Binnen deze groep verzamelen we alle kennis, informatie en wisselen we ervaringen uit over de bouwsteen zorg-onderwijs. De invoering van de wet Passend onderwijs en de spoedig daarop de decentralisatie van de jeugdzorg creëert nieuwe verhoudingen en nieuwe mogelijkheden voor gemeenten en schoolbesturen om de handen ineen te slaan rond de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen.
Voor de netwerken Integrale Vroeghulp liggen er met deze twee transities veel uitdagingen, maar ook kansen voor de bouwsteen zorg-onderwijs.

Kader van meten en weten
Het document 'Kader van meten en weten' bevat de kwaliteitsindicatoren voor alle bouwstenen van Vroeg, Voortdurend, Integraal (VVI), waarmee de netwerken Integrale Vroeghulp innoveren. Dit stelt bestuurders en zorgaanbieders van alle regionale netwerken Integrale Vroeghulp in staat om de innovatie VVI uniform te implementeren en de voortgang te monitoren. De zeven bouwstenen vormen de basis voor de innovatie VVI.
De bouwsteen zorg en onderwijs sluit nauw aan op de preventieve gezinsondersteuning (bouwsteen 5). Door middel van deze bouwsteen worden ouders en kind van een aansluitend aanbod tussen onderwijs en zorg verzekerd in zowel de toeleiding naar zorg en/of onderwijs als de ondersteuning bij de combinatie van zorg en onderwijs.

Kwaliteitsindicatoren zorg-onderwijs

  • Er wordt door onderwijs, zorg en ouders gewerkt met één onderwijszorgplan
  • De ouders beschikken over één multidisciplinair adviesplan, waarin aandacht is voor zowel de zorgbehoeften van het kind als de onderwijsmogelijkheden en -wensen

Samenwerking tussen zorg en onderwijs

  • De netwerken Integrale Vroeghulp, het onderwijs en de ouders beschikken over een sociale kaart met daarin het complete regionale aanbod op het gebied van ondersteuning, zorg en onderwijs
  • Onderwijs, (gezins)ondersteuning en zorg werken samen in een keten van dienstverlening
  • Er zijn afspraken gemaakt en vastgelegd over de partijen, de wijze waarop, de frequentie waarin en de minimale condities waaronder invulling wordt gegeven aan de onderwijs- en zorgbehoeften van het kind

Onderwijs en zorg werken samen rond één kind met behulp van op maat geschreven onderwijs-zorgarrangementen

  • Er is sprake van een integraal aanbod van zowel zorg als onderwijs
  • Er is sprake van een continuüm aan onderwijs-zorgarrangementen, ongeacht de fase (of de overgangsperiode) waar het kind zich in bevindt

Link naar pamfletten zorg - onderwijs 

Tag(s) (komma gescheiden):
Meer favorieten