Inloggen

Contact borging Vroeghulp in 1e kwartaal 2018

Voor vragen over de borging kennis het jonge kind, de overdracht werkwijze Integrale Vroeghulp aan gemeenten kunt u contact opnemen met Nel Hofman. Integrale Vroeghulp Rotterdam
Schiedamse Vest 154
3011 BH Rotterdam

Tel.: 010 282 11 11
Integralevroeghulp Rotterdam nel.hofman@meerotterdam.nl

Gemeenten

Het betreft de volgende gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam

Bijzondere uitgaven 2007 en 2010 Jubilea Stichting Vroeghulp Rotterdam

12,5 jaar Stichting Vroeghulp Rotterdam    10 jaar Stichting Vroeghulp Rotterdam

Integrale Vroeghulp in gemeenten Rotterdam Rijnmond

Zorgen over de ontwikkeling van uw kind?

Als ouder van een jong kind (0-7 jaar) is er een moment dat de zorgen niet meer weg te denken zijn. Het kan ook dat anderen zich zorgen maken over uw kind. Dan is het tijd om antwoorden op de vragen en mogelijkheden voor ondersteuning te krijgen. Een traject Vroeghulp is een manier om u daarbij te helpen.

Traject Integrale vroeghulp

Een traject Integrale vroeghulp is een samenwerking van ouder(s), de wijkteammedewerker en de hulpverlening. Een belangrijk moment in het traject is een overleg met meerdere disciplines waarbij ouders, het kind en de wijkteammedewerker aanwezig zijn.

Toeleiding naar wijkteam

Uw huisarts, specialist of medewerker CJG brengt u in contact met het wijkteam en meldt daarbij dat het gaat om Vroeghulp. In het wijkteam werken medewerkers met kennis van het jonge kind waar zorgen over de ontwikkeling zijn. De wijkteammedewerker komt bij u thuis en helpt de ontwikkeling van uw kind in beeld te brengen en om uw (hulp)vraag helder te formuleren. Vervolgens is het belangrijk dat uw situatie besproken wordt met meerdere disciplines om gezamenlijk tot een advies te komen. Daarna overlegt u met de wijkteammedewerker wie wat doet om het advies uit te voeren.

Overleg met meerdere disciplines

Het verschilt per gemeente hoe het overleg met een team met meerdere disciplines is georganiseerd. Uw wijkteammedewerker zult u daarover informeren.

Gemeente Rotterdam - MDO Vroeghulp

Gemeente Rotterdam heeft het als volgt georganiseerd: Het ‘MDO vroeghulp Rotterdam' is een multidisciplinair team van professionals (jeugdarts, gedragsdeskundige en ervaren vroeghulpdeskundige) dat integraal samen met de ouders in gesprek gaat. De wijkteammedewerker is daarbij aanwezig. Gezamenlijk komt het team met de ouders en de wijkteammedewerker tot een advies adviesteam-vroeg

Platform het Jonge Kind - Rotterdam Rijnmond

In de regio Rotterdam is er een platform voor het jonge kind. De volgende organisaties nemen daar aan deel. Achmea Zorginkoop Care, Achmea Zorgkantoren, ASVZ, CJG Ridderkerk, CJG Rijnmond, Gemeente Rotterdam Cluster MO, Karin de Roos-van Stijn, Koninklijke Auris Groep, Koninklijke Kentalis, Koninklijke Visio, Lievegoed Zorggroep, Lucertis (Babylon), MEE Rotterdam Rijnmond, Pameijer, PPO Rotterdam, Rijndam revalidatiecentrum, Sophia, Stek De kleine Plantage, Virenze

Stichting Vroeghulp draagt per 1 januari 2018 het stokje over aan gemeenten Rotterdam Rijnmond

Jonge ouders die zorgen hebben over de ontwikkeling van hun kind moeten vanaf januari 2018 voor hulp en vragen rechtstreeks aankloppen bij de gemeenten in Rijnmond. De afgelopen twintig jaar heeft stichting Vroeghulp ongeveer 3.500 gezinnen met een jong kind geholpen en een goed advies gegeven. Gemeenten moeten dit nu zelf gaan organiseren. Hierbij kunnen ze een beroep doen op de deskundige en ervaren medewerkers van MEE die altijd bij het advies van Vroeghulp betrokken zijn geweest en zorgdragen voor de begeleiding van de ouders en het kind. De laatste drie jaar deden ze dit vanuit hun rol in het wijkteam in samenwerking met ASVZ, Pameijer, MEE Rotterdam Rijnmond, Rijndam en Stek jeugdhulpverlening. Het vroegtijdig in beeld brengen van de ontwikkeling van het kind in samenwerking met ouders zet hen in hun eigen kracht en voorkomt problemen en (dure) zorg later. Stichting Vroeghulp adviseert en ondersteunt gemeenten bij het goed organiseren hiervan. Zo heeft de gemeente Rotterdam vanaf komende maand een zogenaamd Multi Disciplinair Overleg Vroeghulp opgezet. Dit overleg bestaat uit leden van het expertiseteam, de ouders en het kind en de wijkteammedewerker. De andere gemeenten: Schiedam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben voor andere vormen gekozen of gaan dat nog ontwikkelen. Lansingerland blijft gebruikmaken van de ondersteuning die MEE levert. Vroeghulp stopt met het werk omdat gemeenten geen gezamenlijke middelen meer reserveren voor het multidisciplinair adviesteam en de netwerkcoördinator. Om te waarborgen dat kwetsbare kinderen vroegtijdig in beeld blijven komen biedt stichting Vroeghulp de gemeenten in 2018 een warme overdracht. Vanuit stichting Vroeghulp/MEE blijf Nel Hofman de eerste helft van 2018 beschikbaar om gemeenten te ondersteunen bij kennisoverdracht en het ontwikkelen van multidisciplinair overleg binnen de gemeente.

IVH in beeld