Bestanden en mappen

 • Iedereen (publiek zichtbaar)
 • 267

 Klik op de knop 'Toevoegen' in het menu en vervolgens op 'Content toevoegen'
Klik op de knop 'Bestanden'
Kies waar je het bestand wilt plaatsen:
   - Op je persoonlijke pagina
   - In een groep. Kies vervolgens welke groep
Klik op 'Toevoegen'
‣ Klik op 'Bestand kiezen' en zoek op je eigen computer het bestand dat je wilt uploaden.
  - Geef het bestand een titel
  - Geef een omschrijving van het bestand zodat anderen weten waar het over gaat 
  - Voeg eventueel een of meerdere tags (trefwoorden) toe 

 NB! Titel, omschrijving en tags helpen allemaal mee om het bestand goed vindbaar te maken.

Selecteer de map waar je het bestand in wilt zetten
Kies eventueel een of meer categorieën waar je document bij zou kunnen horen
Bepaal voor wie het document zichtbaar moet zijn:

 • alleen mijzelf
 • mijn contacten - staat er alleen tussen als je het bestand op je persoonlijke pagina plaatst
 • contactgroepen - staan er alleen tussen als je contactgroep(en) hebt aangemaakt 
 • groep - als je gekozen hebt om het bestand in een groep te plaatsen, staat die groep ertussen en is deze geselecteerd
 • Gebruikers Platform Integrale Vroeghulp 
 • alle gebruikers van Pleio
 • iedereen (publiek zichtbaar) - dat betekent dat iedereen die op deze pagina komt deze informatie kan zien, ook mensen die geen lid zijn van de Community

Bestand downloaden

Elk bestand dat voor jou toegankelijk is, kun je ook downloaden en op je computer opslaan. 

‣ Ga naar het bestand dat je wilt downloaden
Klik op de knop 'Downloaden'. Het document wordt meteen op je computer opgeslagen (meestal de map Downloads of op je bureaublad)

Mappen toevoegen 

Als je een bestand upload naar je eigen pagina, komt deze standaard in je hoofdmap terecht. Je kunt ook nieuwe mappen aanmaken. 
 Ga naar 'Alle bestanden' (via het menu-item 'Community IVH') 
‣ Klik op het tabblad 'Mijn'. In de rechterkolom zie je 'Hoofdmap' staan en een knop 'Nieuwe map'
‣ Klik op 'Nieuwe map'
 
Voer een naam en omschrijving in voor je map
 Selecteer eventueel een map als hoofdmap van de nieuwe map. Standaard is 'Hoofdmap' geselecteerd. 
‣ Kies voor wie de map zichtbaar moet zijn:

 • Alleen mijzelf
 • Mijn contacten
 • Contactgroepen - als je die hebt aangemaakt
 • Gebruikers Platform Integrale Vroeghulp
 • Alle gebruikers van Pleio
 • Iedereen (publiek zichtbaar)

Mappen in groepen maken

Het is ook mogelijk om mappen in groepen aan te maken als je daar rechten voor hebt. 

‣ Ga naar de pagina van je groep (via het menu-item Groepen > Mijn Groepen > klik daarna op de Groepsnaam)
‣ Klik in de rechterkolom op 'Bestanden'
In de rechterkolom vind je nu een knop 'Nieuwe map'. Klik daarop.
‣ Voer een naam en omschrijving in voor je map
 Selecteer eventueel een map als hoofdmap van de nieuwe map. Standaard is 'Hoofdmap' geslecteerd. 
‣ Kies voor wie de map zichtbaar moet zijn:

 • Alleen mijzelf
 • Contactgroepen (als je die hebt aangemaakt)
 • Groep: naam groep  (dit is standaard geselecteerd en het meest voor de hand liggend)
 • Gebruikers Platform Integrale Vroeghulp
 • Alle gebruikers van Pleio
 • Iedereen (publiek zichtbaar)

Uploaden van meerdere bestanden

Als je direct meerdere bestanden wilt uploaden kan dat door meerdere bestanden te selecteren of door het uploaden van een zogenaamde zipfile (dit is een pakketje met gecomprimeerde bestanden).

Ga naar 'Alle bestanden' (via hoofdmenu-item 'Community IVH'). 
Klik op de tab 'Mijn'
Klik op 'Bestand uploaden'
Kies vervolgens een van de volgende tabs:

'Meerdere bestanden'

Klik op 'Blader' en selecteer op je computer een bestand.
Herhaal dit tot je alle bestanden gekozen hebt
Geef aan in welke map je de bestanden 
wilt plaatsen
Tenslotte geef je aan met wie jij deze map wilt delen

'Zip bestand' 
Je kunt van meerdere mappen op je computer een zip-bestand maken en deze vervolgens uploaden. Het systeem zal de mappen zoals je deze had gemaakt op je computer overnemen. Daarmee krijg je dus dezelfde mappenstructuur als op je computer. Let op: de maximale grootte die je in een keer kunt uploaden is 100MB.

Klik op 'Blader'. Selecteer het zip-bestand. 
Geef aan in welke map je de bestanden wilt plaatsen
Tenslotte geef je aan met wie jij deze map wilt delen